Lồng ghép giới trong Luật BVPTR và một số văn bản dưới luật liên quan

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) đã bộc lộ một số điểm hạn chế sau 10 năm thực thi. Một trong những điểm hạn chế là sự thiếu lồng ghép giới trong vấn đề tiếp cận và quản lý, sử dụng và phát triển rừng cho nam giới và nữ giới.  Vai trò của phụ nữ trong việc ra quyết định về sử dụng và quản lý và phát triển rừng cũng bị xem nhẹ.  Kết quả là đời sống của phụ nữ, đặc biệt là nhóm phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân gặp nhiều khó khăn do thiếu sự can thiệp, tạo điều kiện của chính sách để họ được tham gia tiếp cận các nguồn tài nguyên rừng và hưởng thụ các lợi ích liên quan trong việc quản lý và phát triển rừng.

Nhà nước đã có chủ trương điều chỉnh, sửa đổi lại Luật BV&PTR trong những năm tới đây để phù hợp với thực tế và đồng bộ với các Luật và chính sách liên quan. Trong bối cảnh này, FORLAND tiến hành nghiên cứu Vận động chính sách lồng ghép giới trong quá trình sửa đổi luật BV&PTR và các văn bản dưới luật liên quan. Mục tiêu của dự án là nhằm i) Tăng cường năng lực cho các tổ chức thành viên FORLAND để các kiến nghị chính sách của FORLAND có lồng ghép yếu tố giới và có tầm ảnh hưởng đến vai trò và quyền lợi của nam giới và nữ giới; ii) Tạo cơ hội cho các phụ nữ tiến hành các hoạt động VĐCS để tiếp cận tài nguyên rừng với chất lượng đất tốt hơn.

Thời gian thực hiện dự án: 1/3/2014 – 30/12/2014

FORLAND

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s