Tập huấn về thể chế và chính sách lâm nghiệp Việt Nam

Từ ngày 27 đến 28/4/2014, tại Huế, Liên minh FORLAND đã tổ chức buổi tập huấn “Thể  chế và chính sách lâm nghiệp Việt Nam” cho các tổ chức thành viên. Tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Tham vấn cộng động về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng” của FORLAND do tổ chức Oxfam Anh tài trợ.

Tham gia khóa tập huấn có chuyên gia lâm nghiệp Tiến sĩ Nguyễn Quang Tân- điều phối viên quốc gia của tổ chức Con người và Rừng (RECOFTC) và Thạc sĩ Hoàng Huy Tuấn- giảng viên trường Đại học Nông lâm Huế với tư cách là giảng viên khóa tập huấn. Các học viên chủ yếu là đại diện đến từ 7 tổ chức thành viên liên minh, bao gồm Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung (CRD), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức bản địa và Phát triển (CIRD), Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD), Qũy Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo (RDPR), Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững (CRCSD).

DSC00023Học viên tham gia lớp tập huấn (Ảnh: FORLAND)

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm cung cấp kiến thức cần thiết cho học viên về thể chế, khung chính sách và pháp luật lâm nghiệp. Đồng thời, hướng dẫn cách phân tích các bước cơ bản trong tiến hành nghiên cứu chính sách như nội dung của một đề cương nghiên cứu.

DSC00069

Học viên tham gia thảo luận nhóm (Ảnh: FORLAND)

Thông qua khóa tập huấn, học viên được thực hành phân tích thể chế và chính sách qua những bài tập cụ thể áp dụng cho chính các dự án theo vấn đề (IBPs) mà FORLAND đang thực hiện. Bằng việc phân tích và sử dụng các công cụ nghiên cứu, các nhóm đã thảo luận về các thiết chế cụ thể cũng như xác định các bên liên quan tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách.

Khóa tập huấn đã cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc phân tích thể chế và chính sách nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các thành viên liên minh trong các hoạt động hỗ trợ vận động chính sách trong thời gian tới.

FORLAND

Advertisements

Hội thảo xác định vấn đề cần tham vấn trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004

Ngày 26/4/2014, tại Huế, Liên minh Đất rừng (FORLAND) đã tổ chức hội thảo xác định các vấn đề liên quan đến hộ gia đình và cộng đồng trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “Tham vấn cộng đồng về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng” của FORLAND do tổ chức Oxfam Anh tài trợ.

Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng (BV&PTR) 2004 được Nhà nước ban hành vào cuối năm 2004. Sau gần 10 năm thực hiện, Luật đã tạo được hành lang pháp lý thuận lợi cho việc bảo vệ, phát triển rừng, góp phần tăng độ che phủ của rừng, ổn định tình hình kinh tế – xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân vùng trung du và miền núi. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì Luật cũng đã bộc lộ những hạn chế nhất định về mặt quản lý nhà nước, quản lý của người dân về rừng và đất rừng, về sự đồng bộ với các luật khác như Luật Đất đai, Luật Đa dạng sinh học, Luật Dân sự… Xuất phát từ thực trạng trên thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất là phải có các đánh giá độc lập về 10 năm thực hiện Luật BV&PTR 2004 làm căn cứ cho ngành lâm nghiệp nghiên cứu, xem xét việc sửa đổi, bổ sung Luật trong thời gian tới.

Xuất phát từ thực tế đó, Mạng lưới Đất rừng (FORLAND) đã tổ chức Hội thảo này với các mục tiêu: i) Cung cấp thông tin về thực tế thực hiện Luật BV&PTR 2004; ii) Phát hiện những điểm bất hợp lý giữa Luật và thực tiễn; và những bất cập trong quá trình thực hiện; iii) Xác định những vấn đề cần tham vấn cộng đồng về Luật BV&PTR 2004 liên quan đến hộ gia đình (HGĐ) và cộng đồng (CĐ) để góp phần đánh 10 năm thực hiện Luật này cũng như chuẩn bị cho kế hoạch sửa đổi Luật thời gian tới.

DSC_0101Hội thảo xác định vấn đề tham vấn Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng

(Ảnh: FORLAND)

Tham dự hội thảo có 50 đại biểu đến từ các cơ quan, tổ chức khác nhau, trong đó có 2 đại biểu từ các cơ quan Trung ương, ii) 6 đại biểu là các chuyên gia cao cấp trong ngành lâm nghiệp và Tài nguyên môi trường, iii) 5 đại biểu đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu ở miền Trung và Tây Nguyên, iv) 22 đại biểu của các tổ chức phi chính phủ địa phương và quốc tế, và v) 15 đại đến từ các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp cấp huyện và tỉnh ở miền Trung,  Tây Nguyên và Tây Bắc.

Hội thảo đã chia sẻ một số báo cáo tham luận và thảo luận chung tai Hội trường để xác định các vấn đề cần được tham vấn cộng đồng trong việc thực hiện Luật BV&PTR 2004. Có 7 nhóm vấn đề cần tham vấn đã được phân tích, chia sẻ từ các đại biểu, bao gồm: i) Phân loại rừng; quy hoạch rừng, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; phát triển, khai thác và hưởng lợi từ rừng; ii) Bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; thống kê, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; biến đổi khí hậu, REDD+, PES; iii) Giao, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; iv) Chế biến, thương mại lâm sản và hội nhập quốc tế; v) Đầu tư, tín dụng, tài chính và định giá rừng; vi) Tổ chức và thể chế ngành lâm nghiệp; vii) và các Luật trong nước liên quan đến Luật BV&PTR 2004.

Liên quan đến HGĐ và CĐ, hội thảo cũng đã xác định 7 vấn đề cần tập trung nghiên cứu, phân tích để có những khuyến nghị cho việc sửa đổi Luật, bao gồm i) Vấn đề về vị trí pháp lý của HGĐ và CĐ trong bảo vệ và phát triển rừng; ii) Vấn đề về quyền, quyền lợi và nghĩa vụ của HGĐ và CĐ trong sử dụng và hưởng lợi từ rừng; iii) Vấn đề về xác định các giá trị của rừng khi giao, cho thuê, khoán… cho HGĐ và CĐ. Các giá trị không chỉ là trữ lượng gỗ, LSNG mà còn là các yếu tố văn hóa, tinh thần… gắn liền với đời sống của HGĐ và CĐ; vi) Vấn đề về qui hoạch đất và rừng; v) Vấn đề về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng; vi) Vấn đề về giám sát, theo dõi việc sử dụng tài nguyên rừng và thực thi chính sách; vii) Vấn đề quản trị tài nguyên rừng và đất rừng (trách nhiệm giải trình, sự tham gia, thẩm quyền giám sát rừng của cá chủ rừng là người dân…).

DSC_0131

Thảo luận nhóm về vấn đề cần tham vấn (Ảnh: FORLAND)

Thông qua hội thảo, 3 nhóm gồm nhóm các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp, nhóm chuyên gia và các trường đại học; và nhóm các tổ chức xã hội dân sự và phi chính phủ cũng đã thảo luận để xác định cụ thể hơn các vấn đề liên quan đến HGĐ và CĐ trong Luật BV&PTR 2004 cần được tiếp tục nghiên cứu, phân tích. Kết quả thảo luận nhóm cho thấy có các vấn đề liên quan đến HGĐ và CĐ có trong Luật cần được nghiên cứu/tham vấn như sau: i)Hiện trạng thực hiện Luật BV&PTR 2004, ii) Hậu quả của những khó khăn, bất hợp lý trong việc thực hiện Luật BV&PTR 2004 đối với cuộc sống của người dân và cộng đồng ở hiện tại và tương lai, iii) Nguyên nhân gây ra các hậu quả cho người dân và cộng đồng.

Căn cứ vào các vấn đề đã được xác định, FORLAND sẽ lập kế hoạch tham vấn chi tiết và cùng với các tổ chức thành viên thực hiện tốt kế hoạch này. Các kết quả tham vấn sẽ được công bố trong các HT tiếp theo của mạng lưới vào cuối năm 2014.

 FORLAND

Thúc đẩy hợp tác giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiệp Các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Ngày 18 tháng 4 năm 2014, tại Tổng cục Lâm nghiệp, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi đã chủ trì cuộc làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) về xây dựng chương trình hợp tác giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiệp hội Việt Nam.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “Vận động ban hành chính sách của Chính phủ về đánh giá Nông lâm trường quốc doanh và tăng cường cơ hội tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc và miền núi” do Liên minh Đất rừng (FORLAND) thực hiện.

anh 1

Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: FORLAND)

Tham dự cuộc họp có đại diện của Cục Kiểm lâm, Ban Chính sách các tổ chức quản lý rừng, Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Vụ phát triển rừng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ kế hoạch- Tài chính, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và một số tổ chức thành viên. Trong đó, Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức bản địa và Phát triển (CIRD) đại diện cho FORLAND tham gia cuộc họp.

Trong thời gian qua, Tổng cục Lâm nghiệp đã có sự hợp tác, phối kết hợp với các thành viên và tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam để triển khai thực hiện một số nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ và các dự án liên quan đến ngành lâm nghiệp. Tuy nhiên, các hợp tác trên còn tự phát, chưa có kế hoạch và chưa có chương trình hợp tác cụ thể và dài hạn.

Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiệp hội Việt Nam thống nhất xây dựng nội dung và phương thức hợp tác cụ thể giữa hai bên vì sự phát triển của ngành lâm nghiệp. Trong năm 2014, các tổ chức trực thuộc FORLAND sẽ tham gia phối kết hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp để thực hiện một số hoạt động như: Hợp tác tham gia triển khai đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, triển khai Nghị quyết 30 của Bộ chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới công ty Nông, lâm nghiệp; Tổ chức hội thảo đánh giá Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 dưới góc nhìn của các tổ chức xã hội dân sự và khoa học công nghệ trong nước;

Xem chi tiết theo file đính kèm

 ket qua lam viec tong cuc lam nghiep

FORLAND