Nhiều ý kiến đóng góp giá trị cho dự thảo Nghị định Chính Phủ về đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp

Ngày 2/7/2014, tại Hà Nội, Liên minh đất rừng (FORLAND) phối hợp với Tổng cục Lâm Nghiệp(TCLN) và Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức hội thảo “Đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển,nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Vận động ban hành chính sách của Chính phủ về đánh giá Nông lâm trường quốc doanh và tăng cường cơ hội tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc và miền núi” do tổ chức Oxfam Anh tài trợ và Trung tâm Nghiên cứu kiến thức Bản địa và Phát triển (CIRD) chịu trách nhiệm triển khai.

IMG_0881[1]
Ông Cao Chí Công- Phó tổng cục trưởng TCLN khai mạc buổi hội thảo( Ảnh FORLAND)

Mục tiêu của hội thảo này nhằm chia sẻ một số nghiên cứu về thực trạng và quá trình sắp xếp, đổi mới các nông lâm trường quốc doanh trong những năm vừa qua; tổng hợp và ghi nhận các ý kiến đóng góp có chất lượng từ các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, đại diện các công ty nông, lâm nghiệp cho dự thảo Nghị định về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp.Tham dự hội thảo có 66 đại biểu đại diện đến từ các cơ quan, tổ chức khác nhau như Bộ tài chính, Vụ khoa học công nghệ môi trường, Ban tuyên giáo trung ương,Tổng cục lâm nghiệp, Ban Chính sách các tổ chức quản lý rừng, Ban kinh tế trung ương, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, Đại diện của tổ chức Oxfam, các công ty nông, lâm nghiệp tại các địa phương Hà Tĩnh và Quảng Bình và một số tổ chức thành viên của FORLAND.

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP của chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: (i)nông, lâm trường tiếp tục củng cố duy trì phát triển thành những công ty nông lâm nghiệp thí điểm cổ phần hóa,(ii) rà soát hiện trạng sử dụng đất, rừng, đồng thời (iii) làm rõ về tài sản , tình hình tài chính, chuyển giao các công trình KT-XH về cho địa phương. Tuy nhiên theo báo cáo tham luận của ông Cao Chí Công-Phó Tổng cục trưởng TCLN cho biết bên cạnh những kết quả đạt được thì 02 Nghị định này còn tồn tại những vấn đề bất cập như(i)sự lúng túng về cơ chế quản lý, quản trị và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, (ii)chưa hoàn thành việc xác định ranh giới, cắm mốc, diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thuê đât còn thấp, (iii)hầu hết các công ty gặp khó khăn về mặt tài chính, (iv)quy định việc rà soát thu hồi đất đai còn mang tính chung chung, (vi)quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các công ty lâm nghiệp chưa được quy định rõ ràng, và (vii)thiếu cơ chế chính sách đặc thù đối với công ty nông, lâm nghiệp ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số gắn với an ninh quốc phòng.

IMG_0879[1]
Toàn cảnh buổi hội thảo( Ảnh FORLAND)

Tại hội thảo, các đại biểu dành phần lớn thời gian để góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định. Theo ông Đặng Bá Thức-Phó chủ tịch Hội khoa học và kỹ thuật lâm nghiệp Hà Tĩnh, Điều 9, khoản I phân loại công ty Lâm nghiệp theo tình trạng công ty xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng bền vững (FSC) là chưa phù hợp vì tại Việt Nam, cơ quan cấp chứng chỉ rừng FSC là một tổ chức dân sự chưa được Nhà nước thể chế hóa chứng chỉ này. Mặt khác cụm từ “Tạo thêm việc làm và thu nhập, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, công ty và người lao động” chưa giải quyết được vấn đề cơ bản hiện nay là nhu cầu sử dụng đất lâm nghiệp của bà con nông dân và cộng đồng dân cư sống trong và vùng liền kề ở các công ty lâm nghiệp là rất lớn

Góp ý cho Nghị định này, ông Vũ Long- Chuyên gia chính sách lâm nghiệp cho biết cần nghiên cứu kỹ hơn về tổ chức và cơ chế quản lý Công ty lâm nghiệp. Ở điều 11- chuyển công ty lâm nghiệp thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm 65% vốn điều lệ trở lên sẽ làm giảm khả năng hấp dẫn các nhà đầu tư tiềm năng đồng thời trồng rừng sản xuất có lợi nhuận thấp, tính cạnh tranh yếu hơn sơ với sản xuất nông nghiệp và các công ty lâm nghiệp chủ yếu dựa vào tín dụng đầu tư nhà nước để tái sản xuất.

PGS.TS Triệu Văn Hùng cho biết dựa trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP, bản dự thảo Nghị định được biên soạn là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, ông Hùng yêu cầu cần phải làm rõ hơn định nghĩa của các từ ngữ như “ Công ty lâm nghiệp, Quản lý rừng bền vững theo dự thảo Nghị định”. Ngoài ra, trong Điều 11 – chuyển công ty lâm nghiệp nhà nước lưu ý khoản 1 và 2 về vấn đề cổ phần hóa nhà nước nắm 65% vốn điều lệ trở lên và cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp chủ yếu sản xuất giống cây lâm nghiệp và dịch vụ nông, lâm nghiệp trên địa bàn, Ông Hùng góp ý cần làm rõ trên cơ sở nào mà quy định như trên và đối với các công ty theo Khoản 3 Điều 9 thì có nhất thiết phải để nhà nước nắm giữ 65% vốn trở lên không.

Ông Phạm Quang Tú- Tổ chức Oxfam “Vấn đề sắp xếp đổi mới Nông, Lâm trường quốc doanh là rất cấp thiết và điều này thể hiện rõ trong việc ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về thi hành Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ chính trị”. Tuy nhiên, ông Tú cho rằng dự thảo Nghị định chưa làm rõ quan điểm định hướng và nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động và chưa có giải pháp thỏa đáng và cụ thể để giải quyết tranh chấp, lấn chiếm, mâu thuẫn, khiếu kiện đất đai giữa người dân với các chủ rừng nhà nước trên cơ sở ưu tiên giao và giao khoán đất và rừng cho các hộ gia đình tại chỗ, đặc biệt là các hộ dân tộc thiểu số và các hộ nghèo.

Ông Đoàn Diễm- Chuyên gia tư vấn FORLAND cũng đánh giá cao sự nỗ lực của ban soạn thảo trong việc đưa các vấn đề quan trọng vào dự thảo như quyền thế chấp của các công ty lâm nghiệp…Tuy nhiên, Ông Diễm nhấn mạnh việc sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp, lâm nghiệp theo dự thảo Nghị định nếu giao cho chính các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty nông nghiệp, lâm nghiệp tự thực hiện thì khó đảm bảo được tính khả thi, khách quan, minh bạch, khó lồng ghép được chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương khu vực công ty đứng chân. Cần phải có sự tham vấn cộng đồng, chính quyền địa phương trong xây dựng và thực thi phương án rà soát, sắp xếp đổi mới các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp cũng như trong quy hoạch sử dụng đất của CTNLN.

Dự thảo Nghị định chưa đề cập việc xác định tiêu chí rà soát, đánh giá công ty nông nghiệp, lâm nghiệp nói chung và rà soát việc quản lý sử dụng đất đai. Đây là điểm sẽ gây khó khăn cho các công ty khi triển khai thực hiện các hoạt động rà soát đất đai, xây dựng phương án đổi mới doanh nghiệp, cần cân nhắc đưa vào Nghị định để có cơ sở cụ thể hóa trong thông tư hướng dẫn. Sau hôi thảo, FORLAND, VUSTA và các cơ quan liên quan đã gửi kiến nghị gửi Ban soạn thảo và các cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định hoàn chỉnh. Dự kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ trình Chính phủ phê duyệt và ban hành Nghị định này trong tháng 9 năm 2014.

FORLAND

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s