Đăk Nông: Còn 40% số hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh ủy Đăk Nông vừa mở đợt khảo sát tại 21 thôn, bản vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh nhằm tìm hiểu, nắm bắt việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước và thực tế đời sống của đồng bào. Kết quả khảo sát cho thấy, mặc dù đã có nhiều chuyển biến nhưng tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn rất cao. Tỉnh ủy Đăk Nông vừa mở đợt khảo sát tại 21 thôn, bản vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh nhằm tìm hiểu, nắm bắt việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước và thực tế đời sống của đồng bào. Kết quả khảo sát cho thấy, mặc dù đã có nhiều chuyển biến nhưng tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn rất cao.

Cụ thể, tại vùng đồng bào DTTS di cư đến, tỷ lệ nghèo và cận nghèo chiếm hơn 40%; vùng đồng bào DTTS tại chỗ hộ nghèo chiếm 14,4%, hộ cận nghèo chiếm 25,8%… Nguyên nhân được xác định do thiếu đất sản xuất, đất ở, thiếu việc làm, đặc biệt trình độ dân trí, nhất là vùng đồng bào di cư từ phía Bắc vào rất thấp…

Theo Dan Viet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s