Thực thi Luật Bảo về & Phát triển rừng 2004 ở Thừa Thiên Huế

Được sự hỗ trợ của Chương trình Hỗ trợ Liên minh vận động chính sách- Tổ chức Oxfam Anh, ngày 16/10 đến 22/10/2014 đoàn nghiên cứu của Liên minh Đất rừng- FORLAND đã triển khai hoạt động “Tham vấn cộng đồng và hộ gia đình về Luật BV&PTR 2004”.  Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “ Tham vấn về Luật BV&PTR 2004” do Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung(CRD) triển khai. Mục đích của nghiên cứu là: Xác định những thuận lợi, khó khăn trong công tác bảo vệ và phát triển rừng của cộng đồng và hộ gia đình, từ đó đề xuất những giải pháp để góp phần điều chỉnh, sửa đổi Luật BV&PTR trong thời gian sắp tới

17
Chuyên gia phỏng vấn sâu các hộ- Ảnh FORLAND

Luật BV&PTR 2004 đã được Quốc hội thông qua vào ngày 3/12/2004, đến năm 2014 Luật đã đi vào cuộc sống gần 10 năm, tuy nhiên trong quá trình thực thi Luật đã nảy sinh một số các vấn đề bất cấp. Để cung cấp các bằng chứng và kiến nghị đến các cấp ra chính sách về các bất cập thực tế, đoàn nghiên cứu đã triển khai hoạt động khảo sát trên địa bàn hai tỉnh Đak Lak và Hòa Bình, Thừa Thiên Huế là địa điểm thứ ba được chọn để tiến hành giai đoạn còn lại của đợt khảo sát. Là địa phương có sinh kế của cộng đồng gắng liền với rừng nên Nam Đông và A Lưới được chọn làm địa phương tham vấn ý kiến của người dân về việc ban hành và thực thi Luật BV&PTR 2004.

Đoàn nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp thảo luận nhóm, uphỏng vấn sâu đối với hộ, nhóm hộ và các cán bộ chính quyền địa phương, nghiên cứu viên tập trung vào hai vấn đề lớn:(i) quá trình xây dựng luật và (ii)cơ chế thực thi các điều luật liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng.

Kết quả thu được từ chuyến khảo sát thực tế tại hai huyện Nam Đông và A Lưới đã cho thấy rằng tất cả các vấn đề và bất cập chủ yếu nảy sinh ở khâu thực thi luật. Dưới góc độ là những người chịu tác động trực tiếp của các điều khoản luật, cộng đồng cho rằng nhận bảo vể rừng theo nhóm hộ thì có hiệu quả hơn so với hình thức cộng đồng. Ông Trần Thành- trưởng nhóm nhận rừng thôn Quảng Thọ, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới cho biết: “Ở thôn Quảng Thọ chủ yếu các nhóm hộ nhận rừng có mối quan hệ ruột thịt với nhau nên rất dễ dàng trong công tác phân công tuần tra bảo vệ rừng. Sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên nhận rừng luôn luôn được chú trọng và phát huy”. Ông Bùi Hữu Kính- thành viên nhóm nhận rừng ở xã Sơn Thủy chia sẻ: “Ba anh ruột gia đình ông nhận rừng bảo vệ diện tích rừng 60,8ha vì (i)nhận thấy gia đình có đủ nguồn nhân lực để tham gia bảo vệ, (ii) gia đình ông cho rằng rừng là tài nguyên vô giá cần được bảo vệ và phát triển thêm và (iii)niềm tin vào những lợi ích từ rừng mà gia đình của ông sẽ nhận được trong tương lai.

5
Thảo luận nhóm- Ảnh FORLAND

Cơ chế hưởng lợi hậu giao đất giao rừng là vấn đề cần đặc biệt được chú trọng nhiều hơn tại các cộng đồng nhận rừng ở huyện Nam Đông. Hầu hết cộng đồng trên địa bàn huyện nhận bảo vệ rừng với một niềm tin và ý thức về vấn đề bảo vệ rừng cho thế hệ mai sau mà chưa nhận được bất cứ một ích lợi nào từ rừng họ được nhận. Nam đông là địa phương nhận được sự tài trợ của nhiều chương trình, dự án liên quan đến hoạt động trồng và bảo vệ rừng, đây là một điều kiện thuận lợi để tận dụng nguồn lực bên ngoài, tuy nhiên để đảm bảo tính bền vững của hoạt động bảo vệ rừng thì cần phải tạo ra một sinh kế ổn định cho người dân để họ có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng. Hoạt động bảo vệ rừng cần phải tìm cách phát huy nội lực của cộng đồng bằng những hỗ trợ thiết thực và bền vững: hỗ trợ thưc nghiệm các mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương, phát triển các cây dược liệu có giá trị từ rừng và khuyến khích người dân tham gia góp công, góp sức vào thực hiện công tác bảo vệ rừng hiệu quả.

Chuyến khảo sát thực tế đã phát hiện thêm nhiều vấn đề quan trọng từ cấp cộng đồng, tuy nhiên các vấn đề này sẽ được chia sẻ tại hội thảo cấp tỉnh được tổ chức vào ngày 11/11/2014 sắp tới tại Thừa Thiên Huế. Đây sẽ là cơ hội để người dân, các chuyên gia và các cấp chính quyền có thể thảo luận và chia sẻ về những khó khăn bất cập trong quá trình thực thi Luật BV&PTR 2004. Két quả của hội thảo cũng là cơ sở để nhóm nghiên cứu có thể xây dựng các khuyến nghị chính sách để gửi đến Quốc hội trong lần điều chỉnh luật sắp tới.

FORLAND

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s