“ Đánh giá thực hiện và đề xuất sửa đổi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”.

Trong khuôn khổ hoạt động của Liên minh Đất rừng(FORLAND) năm 2015 trong ngày 10 tháng 04 Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn quản lý tài nguyên (CORENARM) đã phối hợp Trung tâm Con người và Thiên nhiên(PanNature) tổ chức hội thảo tham vấn “ Đánh giá thực hiện và đề xuất sửa đổi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”.

Hội thảo đã có sự tham của 40 đại biểu đến từ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam,Chi cục kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế,  các Trung tâm và các tổ chức nghiên cứu về lĩnh vực chi trả dịch vụ môi trường rừng như Trung tâm Con người và Rừng(RECCOFTC), Trung tâm môi trường và tài nguyên sinh học, các tổ chức thành viên của Liên minh đất rừng và một số cơ quan báo chí tham gia đưa tin.

Hội thảo được triển khai với 3 mục tiêu chính : (i) Chia sẻ, thảo luận và đánh giá về thực tiễn thực hiện và tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại cấp địa phương(huyện,xã), (ii) Đề xuất, khuyến nghị đóng góp cho sửa đổi chính sách và quy định liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường rừng theo hướng tăng vường tính công bằng và bền vững và (iii) Tham vấn xây dựng công cụ đánh giá độc lập về hiệu qủa và tác động của chi trả dịch vụ môi trường rừng ở cấp địa phương.

Hội thảo đã được lắng nghe hai bài tham luận chính: Tổng quan chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam: từ chính sách đến thực tiễn của Tiến sĩ Trần Nam Thắng và Định hướng nhà nước về sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của bà Nguyễn Hải Vân

Ngoài ra hội thảo cũng lắng nghe một số chia sẻ về việc thưc hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng tại thôn Hang Cáu, xã Vạn Xuân, Thanh Hóa “ Cộng đồng địa phương tham gia thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”

Hội thảo cũng ghi nhận nhiều đóng góp của nhiều thành viên là đại diện đến từ các đơn vị nhà nước và các tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Một số tài liệu của hội thảo

1- Chương trình hội thảo

2- Trình bày đề dẫn

3– Câu chuyện thôn Hàng Cầu- Thanh HÓa

4- Dự thảo tờ trình

5- Nghiên cứu của PanNature

Một số hình ảnh của hội thảo

FORLAND

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s