Tập huấn “Quản lý mâu thuẫn và xung đột trong vận động chính sách

Trong khuôn khổ chương trình nâng cao năng lực cho các tổ chức thành viên mạng lưới, trong hai ngày 28-29/05/2016 tại Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, FORLAND đã tổ chức lớp tập huấn với chủ đề “Quản lý mâu thuẫn và xung đột trong vận động chính sách”. Đây là một trong những khóa tập huấn được các học viên đánh giá là đầy ý nghĩa vì tính phù hợp của nội dung này đối với các hoạt động hiện tại của các tổ chức thành viên Forland.

IMG_6506
Toàn cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn đã ghi nhận sự tham gia của 22 thành viên là đại diện của 7 tổ chức thành viên: CRD, CORENARM, CIRD, RDPR, CISDOMA và CSRD. Kết thúc khóa tập huấn ban tổ chức mong đợi học viên : (i) Phân tích được mối liên hệ quan giữa “ngưỡng” chấp nhận sự khác biệt và nguy cơ mâu thuẫn, xung đột; (ii) Phân tích và xác định sớm các nguy cơ mâu thuẫn trong quá trình vận động chính sách và lựa chọn được giải pháp phù hợp để quản lý mâu thuẫn một cách hiệu quả và (iii) Thực hành một số kỹ năng hữu ích để kiểm soát nguy cơ và giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn nảy sinh.

Lớp tâp huấn được dẫn dắt bởi tập huấn viên Đỗ Thị Bích Thủy-CECEM(Trung tâm nâng cao năng lực cộng đồng), là tập huấn viên có nhiều kinh nghiệm trong vận động chính sách và quản lý các mâu thuẫn và xung động trong các hoạt động liên quan đến vận động chính sách. Băng phương pháp tiếp cận mới, tập huấn viên đã xây dựng nội dung lớp tập huấn lấy học viên là nhân tố trung tâm, dựa trên những kinh nghiệm hay những câu chuyện thực tế xảy ra trong đời sống của mỗi học viên để giúp học viên xây dựng nên khái niệm của mâu thuẫn và phân biệt được các dạng mâu thuẫn. Thông thường con người chỉ tập trung vào nhưng biểu hiện của mâu thuẫn từ bên ngoài mà quên đi căn nguyên sâu xa bên trong dẫn đến các mâu thuẫn/xung đột. Mâu thuẫn thường có thể được phân tách thành các dạng như sau: mẫu thuẫn lợi ích, mâu thuẫn về mục tiêu, mâu thuẫn về giá trị, mâu thuẫn nôi tại bản thân mỗi cá nhân, tùy theo từng trường hợp cụ thể mà ta xác định loại mâu thuẫn và đưa ra các chiến lược giải quyết mâu thuẫn hợp lý nhất.

Giảng viên trao đổi với học viên
Giảng viên trao đổi với học viên

Khái niệm “ Ngưỡng” chấp nhận được cũng là một khái niệm mới trong quá trình tiếp cận với các chiến lược quản lý mâu thuẫn. Nếu cá nhân nào có “ Ngưỡng chấp nhận” càng lớn thì khả năng vận dụng các chiến lược quản lý và giải quyết mâu thuẫn càng hiệu quả. . “Quản lý mâu thuẫn là quá trinh thiết kết và thực hiện một chiến lược nhằm phát hiện mâu thuẫn, giảm thiểu những tác động tiệu cực đồng thời phát huy mặt tích cực để nâng cao tính ọc tập và hiệu qảu của một cơ quản/cá nhân”.(Rahim- Quản lý mâu thuấn trong tổ chức). Tùy theo dạng mâu thuẫn mà ta có thể chọn một trong bốn chiến lược quản lý sau: (i) Hợp tác: các bên tham gia coi trọng lợi ích của nhau và sẵn sang đối thoại, chai sẻ thông tin và cùng nhau đưa ra giải pháp; (ii) Rút lui: thông thường khi lựa chọn chiến lược này thì bên rút lui không coi trọng lợi ích của mình và việc rút lui này thậm chí có thể có hại cho cả hai bên;(iii)Chiến đấu: chiến lược này được lựa chọn khi một bên chỉ quan tâm đến lợi ích của mình và (iv) Nhượng bộ tạm thời: chiến lược này được lựa chọn khi các bên liên quan cùng thỏa thuận một giải pháp “cho/nhận” tạm thời để đáp ứng sự cấp bách của vấn đề.
Dù ở vị trí nào, trong vai trò gì thì người quản lý và giải quyết mâu thuẫn cũng cần phải thực hiện đầy đủ tiến trình như sau:

Tiến trình quản lý mâu thuẫn
Tiến trình quản lý mâu thuẫn

Quản lý mâu thuẫn nói chung hay hay quản lý mâu thuẫn trong vận động chính sách cần phải tuân thủ các tiến trình như trên. Thành công của một chiến dịch hay chương trình vận động chính sách phụ thuộc nhiều vào năng lực của liên minh trong việc dự đoán trước các nguy cơ mâu thuẫn tiềm ẩn và lựa chọn chiến lược phù hợp để ngăn ngừa và hóa giải toàn bộ hoặc một phần mâu thuẫn. Tuy nhiên trong quá trinh giải quyết mâu thuẫn cần vận dụng hai kỹ năng sau một cách hiệu quả: kỹ năng đàm phán và kỹ năng làm việc người thuộc nhóm tính cách trái ngược.

Các tính cách khác nhau
Các tính cách khác nhau
Kỹ năng đàm phán trong quản lý và giải quyết mâu thuẫn
Kỹ năng đàm phán trong quản lý và giải quyết mâu thuẫn

Trên thực tế, việc quản lý và giải quyết mâu thuẫn xung đột cần được phối hợp nhiều kỹ năng khác nhau tuy nhiên điều mà học viên cần hiểu rõ là phải nắm vững 4 bước trong tiến trình giải quản lý và giải quyết các mâu thuẫn đó. Kết thúc lớp tập huấn nhiều học viên cũng có mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về nhiều kỹ năng liên quan đến việc quản lý mâu thuẫn/xung đột nói chung và quản lý mâu thuẫn xung đột trong vận động chính sách nói riêng.

Tài liệu khóa tập huấn

Một số hình ảnh lớp tập huấn:

IMG_6563 IMG_6561 IMG_6560

Toàn cảnh lớp tập huấn

IMG_6527

FORLAND

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s