Một số vấn đề xoay quanh giao rừng cho nhóm cộng đồng

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong lĩnh vực lâm nghiệp. Qua hơn 10 năm thực hiện, Luật đã đi vào cuộc sống, tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực xã hội vào nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi công tác quản lý, bảo vệ rừng của các hộ gia đình và nhóm cộng đồng đã cho thấy có nhiều vấn đề cần xem xét điều chỉnh cho phù hợp hơn với thực tế.

Phóng sự thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong khuôn khổ IBP Luật bảo vệ phát triển rừng do FORLAND chủ trì

FORLAND

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s