Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất

Ngày 28/12/2015 Tổng cục lâm nghiệp đã cho đăng tải Văn bản về việc lấy ý kiến góp ý cho dự tảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất. Các ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Lâm nghiệp) trước ngày 30/01/2016; đồng thời gửi file điện tử qua email: hanhhopthucanh9@gmail.com để tổng hợp./.

Chi tiết tại đường link sau: http://tongcuclamnghiep.gov.vn/gop-y-van-ban/tong-cuc-lam-nghiep-lay-y-kien-gop-y-du-thao-quyet-dinh-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-quy-che-quan-ly-rung-san-xuat-a2864

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s