Dự thảo Nghị định quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích đất mặt nước

Hiện nay Tổng cục lâm nghiệp đang tiến hành lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích đất mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước.

Dự thảo Nghị định gồm có 03 chương với 17 điều và 05 phục lục: Chương I: Quy định chung; Chương II: Quy định về khoán; Chương III: Tổ chức thực hiện.

Chi tiết xem tại: http://tongcuclamnghiep.gov.vn/gop-y-van-ban/tong-cuc-lam-nghiep-lay-y-kien-gop-y-du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-ve-khoan-rung-vuon-cay-va-dien-tich-mat-nuoc-trong-cac-ban-quan-ly-rung-dac-dung-rung–a3012

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s