Lào Cai thí điểm Dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nước trực tiếp từ rừng

Như đã đưa tin, tại Hội thảo tham vấn kết quả nghiên cứu của nhóm tư vấn Dự án IPFES về chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với hoạt động sản xuất công nghiệp  có sử dụng nước từ rừng ngày 31/3-1/4/2016, đa số đại biểu đều đồng thuận và ủng hộ với kết quả và những đề xuất của tư vấn. Đây chính là căn cứ quan trọng để giúp UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 Quy định thí điểm về mức thu, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo Quyết định này, mức thu (đơn giá) tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các đơn vị sản xuất công nghiệp sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh là 35 đồng/m3. Số tiền thu trong kỳ = đơn giá x lượng nước đăng ký được cơ quan có thẩm quyền cấp phép x tỷ lệ huy động công suất so với công suất thiết kế của dự án.

Quyết định cũng đề cập chi tiết đối với việc quản lý, sử dụng; việc ký kết hợp đồng ủy thác, kê khai, lập kế hoạch, kỳ hạn thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng; quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên liên quan.

Thời điểm thực hiện thu tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nước trực tiếp từ rừng tính từ ngày 01/7/2016. Đối với các cơ sở hoạt động sau ngày nói trên thì thời điểm thu tiền tính từ ngày cơ sở đó đi vào hoạt động.

Chi tiết văn bản xem tại đây: data/XFinder/files/News/1551-Q%c4%90%20ban%20h%c3%a0nh%20quy%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20th%c3%ad%20%c4%91i%e1%bb%83m%20v%e1%bb%81%20m%e1%bb%a9c%20thu%2c%20qu%e1%ba%a3n%20l%c3%bd%20v%c3%a0%20sd%20ti%e1%bb%81n%20DVMTR.PDF

Nguồn: Theo Quỹ BV&PTR Việt Nam: http://vnff.vn/tin-tuc/tin-dia-phuong/2016/5/lao-cai-thi-diem-dich-vu-moi-truong-rung-doi-voi-cac-co-so-san-xuat-cong-nghiep-su-dung-nuoc-truc-tiep-tu-rung

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s