FORLAND đóng góp tích cực vào kết quả phối hợp hoạt động giữa TCLN và VUSTA giai đoạn 2015-2016

Trong những năm vừa qua, Liên minh đất rừng (FORLAND) đã tham gia tích cực vào các hoạt động phối hợp giữa Tổng cục lâm nghiệp và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) trong các nghiên cứu, phản biện và xây dựng chính sách về nông lâm nghiệp.

Đánh giá kết quả phối hợp hoạt động giữa TCLN và VUSTA năm 2015-2016 cho thấy: FORLAND và các tổ chức thành viên thuộc FORLAND đã tham gia nhiều hoạt động cụ thể và thực chất trong các hoạt động phối hợp chung giữa TCLN và VUSTA như: Tham vấn cộng động đóng góp cho tiến trình xây dựng hồ sơ Luật Lâm nghiệp; Tham gia các nghiên cứu, phản biện trong tiến trình giám sát việc thực hiện quản lý đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh; Nghiên cứu đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi Nghị định 99/NĐ-CP/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng,… Các đóng góp của FORLAND đã được lãnh đạo TCLN và VUSTA ghi nhận và đánh giá cao, một số đại diện của FORLAND đã được TCLN và VUSTA tặng bằng khen về những đóng góp trong tiếnh trình nghiên cứu và phản biện các chính sách về nông lâm nghiệp.

13339626_895257277251188_8008441355118597048_nÔng Ngô Văn Hồng- Giám đốc tổ chức điều phối FORLAND phát biểu tại hội nghị

Trong giại đoạn 2016-2017, FORLAND sẽ tiếp tục tham gia vào một số hoạt động nghiên cứu và phản biện trong chương trình phối hợp hoạt động giữa TCLN và VUSTA, tập trung vào một số chuyên đề cụ thể như: Vận động sửa đổi, thay thế Luật Bảo vệ Phát triển rừng/Luật Lâm nghiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của hộ gia đình và cộng đồng; Thúc đẩy tiến trình giám sát việc thu hồi và sử dụng quỹ đất lâm nghiệp được giao lại từ NLT quốc doanh cho người dân địa phương; Xây dựng và thể chế hóa Hướng dẫn giám sát thực hiện và đánh giá hiệu quả, tác động của thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở cấp địa phương.

Nguồn: http://www.vusta.vn/vi/news/Lien-hiep-hoi-1733/Ket-qua-phoi-hop-hoat-dong-giua-Tong-cuc-Lam-nghiep-va-Lien-hiep-Hoi-Viet-Nam-2015-2016-59858.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s