Monthly Archives: Tháng Bảy 2016

Trồng rừng thay thế: Những khó khăn cần tháo gỡ

MT&ĐS – Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong giai đoạn 2006-2014, đã có 386.290 ha rừng các loại bị chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác, như xây dựng thủy điện, khai thác khoáng sản, trồng cao su, sản xuất nông nghiệp… Ngoài các dự án trồng cao su hay sản xuất nông nghiệp không phải thực hiện trồng thay thế, đến nay tổng diện tích cần phải trồng thay thế sau khi rà soát là khoảng 68.209 ha. Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện, cả nước chỉ có 23/50 địa phương có kế hoạch triển khai trồng rừng thay thế với diện tích 15.935ha, đạt 23% diện tích phải trồng. Sau một loạt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện từ Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành, diện tích trồng rừng thay thế toàn quốc mới tăng lên 30.164 ha, tương đương 44% diện tích phải trồng, tính đến tháng 7/2016.

Tại sao diện tích trồng rừng thay thế (TRTT) chỉ đạt được con số khiêm tốn như vậy? Khó khăn, thách thức và nguyên nhân cũng như giải pháp cho câu chuyện trồng rừng thay thế đã được mổ xẻ, phân tích tại Hội thảo “Thực thi chính sách trồng rừng thay thế từ thực tiễn địa phương: Một số đánh giá và khuyến nghị” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp và Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam tổ chức ngày 29/7 tại Hà Nội.

Khó khăn và hạn chế

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Hồng Lượng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp, khẳng định, TRTT là chủ chương rất quan trọng với nhiều chính sách đã được ban hành để thực hiện, tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc và hạn chế cần được khắc phục. Cụ thể, hiện vẫn còn tình trạng nhiều chủ dự án không chủ động trong xây dựng phương án TRTT cũng như thực hiện nộp ngân sách TRTT; hầu hết các địa phương chưa chủ động bố trí vốn để TRTT; một số dự án đã nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng (BVPTR) của tỉnh nhưng Quỹ còn để vốn tồn đọng, chưa chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong việc quản lý, điều phối tiền thu từ các chủ dự án để triển khai kế hoạch TRTT; một số dự án tiến hành chuyển mục đích sử dụng rừng đã lâu, dự án đã hoàn thành và chuyển giao cho đơn vị khác tiếp quản, thậm chí nhiều ban quản lý dự án đã giải thể, song do không dự toán kinh phí để TRTT nên gặp khó khăn trong việc đôn đốc triển khai TRTT.

Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: PanNature)
Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: PanNature)

Những nhận định này cũng được đại diện của các địa phương có mặt tại Hội thảo đồng tình. Đơn cử, ông Lê Văn Quang, Giám đốc Quỹ BVPTR tỉnh Đắk Nông, cho biết mặc dù Tỉnh đã chỉ đạo ráo riết để thực hiện chủ trương này với việc thành lập cả Ban chỉ đạo trồng rừng thay thế do Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, song cũng gặp nhiều vướng mắc trong triển khai. Thứ nhất, đối với công tác thu, mặc dù tỉnh đã ban hành quyết định đối với từng nhà máy thủy điện theo giai đoạn đầu tư song do số tiền phải nộp khá lớn trong khi các chủ đầu tư không xây dựng dự toán cho TRTT trong thiết kế dự án ban đầu nên gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí kinh phí nộp vào Quỹ BVPTR. Thứ hai, với công tác chi, hiện chưa có văn bản hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí TRTT gây khó khăn cho tỉnh trong việc quản lý; giải ngân, thanh toán quyết toán nguồn vốn. Ngoài ra, việc triển khai trồng cũng rất khó khăn do khả năng đảm bảo quỹ đất lâm nghiệp cho TRTT tại các địa phương khá thấp, đặc biệt là sau khi Bộ NNPTNT có yêu cầu ưu tiên trồng rừng thay thế trên diện tích đất trống quy hoạch rừng phòng hộ hoặc rừng đặc dụng (Thông tư 26/2015/TT-BNNPTNT). Trong khi đó, diện tích đất được quy hoạch là “đất trống” thì phần lớn đã được người dân lấn chiếm, sử dụng canh tác lâu năm, nếu thu hồi sẽ có khả năng xảy ra tranh chấp.

Cùng chung các khó khăn với Đắk Nông về công tác thu, truy thu và chi kinh phí TRTT, ông Nguyễn Khắc Lâm, Giám đốc Quỹ Bảo vệ Phát triển Rừng tỉnh Nghệ An còn chia sẻ thêm vướng mắc về xây dựng kế hoạch và quản lý rừng trồng thay thế sau đầu tư. Theo đó, hiện công tác xây dựng kế hoạch TRTT còn bị động đối với cả cơ quan quản lý, Quỹ BVPTR và các đơn vị thực hiện. Trong khi trồng rừng là hoạt động có tính thời vụ cao, công việc cần nhiều thời gian chuẩn bị, việc kế hoạch giao muộn dẫn đến đơn vị bị động và chậm trễ trong phê duyệt hồ sơ kỹ thuật và khó đạt kế hoạch. Bên cạnh đó, việc chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý rừng sau đầu tư, cơ chế hưởng lợi từ diện tích rừng trồng khi thành thục cũng là một vướng mắc khác cần được giải quyết.

Tất cả những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và bất cập trong nội dung chính sách và triển khai trồng rừng thay thế như: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí, thể chế và tổ chức thực hiện, cho đến nghiệm thu, giám sát… cũng đã được PanNature nhận diện trong một nghiên cứu mới. Theo bà Nguyễn Hồng Huế, cán bộ nghiên cứu của PanNature, đây chính là những rào cản cần tiếp tục phải tháo gỡ và cần phải có các can thiệp chính sách kịp thời để có thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu trồng rừng thay thế mà Chính phủ đặt ra.

Giải pháp đề xuất

Chia sẻ khó khăn với các địa phương, tại Hội thảo, đại diện cho Tổng cục Lâm nghiệp, ông Phạm Hồng Lượng cũng đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để thực hiện tốt công tác TRTT trong thời gian tới. Trong số các giải pháp được đề xuất, đáng chú ý là việc kiến nghị kiên quyết thu hồi giấy phép, dừng hoạt động đối với những chủ dự án không thực hiện TRTT với diện tích rừng chuyển sang mục đích khác. Bên cạnh đó, việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong TRTT, cơ chế giải ngân số tiền nộp về Quỹ BVPTR các tỉnh cũng được đề xuất.

Đối với các Quỹ BV&PTR ở địa phương, kiến nghị chung là nhà nước cần ban hành một hướng dẫn cụ thể hơn về tính chất nguồn vốn (phân biệt giữa nguồn chi ngân sách và ủy thác), quản lý sử dụng, trình tự thủ tục giải ngân, quyết toán nguồn tiền TRTT, đồng thời quy định rõ hơn về vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của Quỹ BVPTR đối với TRTT. Ngoài ra, cần có quy định về chế tài xử lý đối với chủ dự án cố tình chây ỳ việc nộp tiền khi không có điều kiện TRTT; có hướng dẫn về trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng, sử dụng rừng trồng và cơ chế hưởng lợi cũng như chia sẻ lợi ích với diện tích RTTT khi đến độ tuổi khai thác.

Khả năng đảm bảo quỹ đất lâm nghiệp cho trồng rừng thay thế ở các địa phương còn thấp
Khả năng đảm bảo quỹ đất lâm nghiệp cho trồng rừng thay thế ở các địa phương còn thấp (Ảnh: PanNature)

Từ nghiên cứu của mình, PanNature cũng khuyến nghị rà soát, đánh giá hiệu quả các phương thức tổ chức TRTT; xây dựng các hướng dẫn, quy định để thống nhất tổ chức thực hiện TRTT nhằm phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan triển khai TRTT. Ngoài ra, cần bổ sung các chế tài và chính sách trong việc truy thu đối với các dự án có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng trong giai đoạn 2006-2014, trước khi có thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT quy định về TRTT khi chuyển mục đích sử dụng và sau khi Nghị định 23/2006/NĐ-TTg về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng được ban hành. Việc chia sẻ thông tin TRTT cho chính quyền địa phương (cụ thể là UBND các xã) để tăng cường sự tham gia, giám sát TRTT cũng cần được tính đến.

Bên cạnh đó, PanNature cho rằng, khái niệm TRTT cũng nên được mở rộng. Không chỉ tập trung hoặc quy định bắt buộc phải trồng rừng mới, kinh phí TRTT nên được sử dụng để thuê khoán cộng đồng, hộ gia đình quản lý, bảo vệ các khu vực rừng tái sinh, trồng dặm, tăng cường phục hồi diện tích rừng tự nhiên. Nói cách khác, TRTT cần được xác định như một trong các hoạt động lâm nghiệp quan trọng tại các địa phương, được lồng ghép vào các Kế hoạch BVPTR đến 2020, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện các mục tiêu bảo vệ diện tích rừng hiện có, nâng cao độ che phủ rừng, cải thiện chất lượng rừng, và đặc biệt, bổ sung thêm kinh phí, bên cạnh đầu tư ngân sách hiện tại cho hoạt động quản lý, bảo vệ rừng trên toàn quốc.

Các kiến nghị tại Hội thảo đã được TS. Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, ghi nhận và khẳng định rằng cùng với phản ánh từ thực tế của địa phương, các chính sách hiện hành sẽ được rà soát để điều chỉnh và bổ sung đầy đủ hơn nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác trồng rừng thay thế đối với các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Nguồn: theo Môi trường & Đời sống: http://moitruongvadoisong.vn/2016/07/30/trong-rung-thay-nhung-kho-khan-can-thao-go/

Tiếp tục sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị Sơ kết công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp năm 2015-2016, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020.
Ảnh minh họa

Theo thông báo kết luận, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị là chủ trương đúng đắn của Đảng về sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. Triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã có Chương trình kế hoạch triển khai thực hiện số 686/2014/QĐ-TTg, ngày 11/5/2014, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; tổ chức 2 hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện.

Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã quan tâm và tích cực triển khai, thực hiện, đạt kết quả bước đầu. Văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành cũng đã ban hành tương đối đầy đủ tạo khuôn khổ pháp lý cho tổ chức thực hiện; đã tổ chức các đoàn kiểm tra, hướng dẫn thực hiện. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hầu hết các Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước. Công tác sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp đã được triển khai khá tích cực, với nhiều hình thức sắp xếp, kết quả đạt được là rõ nét và toàn diện, mô hình chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty cổ phần đã có một số nơi làm tốt, có hiệu quả, khẳng định chủ trương chuyển đổi là đúng.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới các Bộ, ngành, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt quan điểm, tư tưởng, chủ trương, mục tiêu sắp xếp, đổi mới và phát triển các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị; Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến cho doanh nghiệp, người dân hiểu rõ về chủ trương sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của Đảng và Nhà nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh. Hoàn thành trong quý III/2016.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các hình thức sắp xếp quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả công ty nông lâm nghiệp theo Nghị quyết số 112/2015/QH13 năm 2015 của Quốc hội trong năm 2016.

UBND các tỉnh, thành phố có công ty nông, lâm nghiệp tích cực triển khai phương án tổng thể sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, báo cáo kịp thời khó khăn vướng mắc, cần thiết đề nghị điều chỉnh, bổ sung phương án.

Nguồn: theo báo Chính phủ online: http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Tiep-tuc-sap-xep-doi-moi-cong-ty-nong-lam-nghiep/282807.vgp

Tăng cường quản lý đất của các công ty nông-lâm nghiệp

(GLO)- Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3063/UBND-NL. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các công ty nông-lâm nghiệp và đơn vị thi công triển khai lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông-lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo thiết kế kỹ thuật-dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng phương án tăng cường quản lý đất đai đối với toàn bộ diện tích đất công ty nông-lâm nghiệp giữ lại và xây dựng phương án sử dụng quỹ đất công ty nông-lâm nghiệp trả về địa phương quản lý. Căn cứ phương án sử dụng đất đã được phê duyệt, trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty nông-lâm nghiệp theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định đề án sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông-lâm nghiệp theo quy định. Đồng thời, phối hợp xây dựng và thực hiện phương án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc nông-lâm trường quốc doanh giai đoạn 2016-2020 theo quy định…

Nguồn: theo báo Gia Lai online: http://baogialai.com.vn/channel/722/201607/tang-cuong-quan-ly-dat-cua-cac-cong-ty-nong-lam-nghiep-2444993/

Các công ty lâm nghiệp gặp khó khi đóng cửa rừng

Báo cáo tiến độ 6 tháng đầu năm của FORLAND

Nhằm tổng kết, rà soát lại các hoạt động đã thực hiện, đánh giá các khó khăn thách thức và rút ra các bài học kinh nghiệm cho gia đoạn 6 tháng tiếp theo. Cũng như việc thực hiện cam kết về cập nhật và báo cáo tiến độ hoạt động với nhà tài trợ Oxfam. Liên minh đất rừng (FORLAND) đã xây dựng và hoàn thiện báo cáo tiến độ 06 tháng đầu năm 2016: “Báo cáo vận động chính sách dựa vào bằng chứng của Liên minh đất rừng-FORLAND”.  Báo cáo được xây dựng dựa trên việc thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin từ các thành viện trong mạng lưới, cũng như soi chiếu với kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm 2016. Báo cáo gồm các phần chính:

  1. Phần thông tin chung về dự án
  2. Phần Bối cảnh chính sách
  3. Phần Mục tiêu của dự án
  4. Phần Phương pháp tiếp cận của FORLAND
  5. Phần Kết quả đạt được
  6. Phần tác động của dự án
  7. Phần kết luận và kiến nghị

Chi tiết báo cáo có thể xem tại: BC Tien do FORLAND

Thủ tướng vừa yêu cầu đóng cửa rừng: Sao lại thế này?

(Tin tức thời sự) – Đi vào cơ quan biên phòng, Hải quan để xem gỗ pơmu lâm tặc giấu, ông Lê Trí Thanh nói ngay rất nhạy cảm phải suy nghĩ trách nhiệm người đứng đầu.

Tận mắt chứng kiến các điểm cất giấu hàng trăm phách gỗ pơmu với hàng chục mét khối ngay trong cơ quan đầu não vùng giáp biên là Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Đắk Ốc và Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang xong, ông Lê Trí Thanh -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam không khỏi giật mình hỏi sao “lâm tặc” giỏi xâm nhập được vào cơ quan Biên phòng, Hải quan nơi mà tính giới nghiêm, bất khả xâm phạm vậy?

Ông chủ trì cuộc họp ngay tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang để truy trách nhiệm các cơ quan liên quan bị Công an phát hiện gỗ pơmu.

Ông hỏi lãnh đạo Biên phòng cửa khẩu Đắk Ốc và Nam Giang: “Tại sao ngay hông cơ quan mà lâm tặc đưa được hàng trăm phách gỗ pơmu vào cất giấu, có nơi cách có 15m không phát hiện ra? Hiện trường phá rừng pơmu khủng khiếp quá, ai cũng phẫn nộ. Thủ tướng Chính phủ vừa mới lệnh đóng cửa rừng vậy mà rừng pơmu ngay vùng cấm do Biên phòng quản lý vẫn bị chặt quá là sao?

Địa điểm phá rừng cũng không cách xa nơi chúng ta đang ngồi đây họp. Ngay trong khuôn viên Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang là điểm chứa gỗ lậu phải suy nghĩ lại việc này. Vậy phải nói rõ là rất liều lĩnh, có tổ chức bài bản đàng hoàng”.

Thu tuong vua yeu cau dong cua rung: Sao lai the nay?
Ông Lê Trí Thanh chủ trì họp.

Ông Thanh chỉ rõ sự không phối hợp của lực lượng Biên phòng cửa khẩu giúp cho Cơ quan Công an nên đã để “lâm tặc” tẩu tán ngay trong đêm ngày 19 rạng sáng 20/7 hàng trăm phách gỗ pơmu còn tươi rói cất giấu trong một nhà kho chỉ cách Biên phòng có khoảng 500m.

Ông Thanh chỉ rõ đây là vùng cấm, nằm trong vùng lõi, nhất cử nhất động người dân quan đây đều phải được sự cho phép của Biên phòng, hàng tháng, hàng tuần đều có sự phối hợp với Biên phòng nước Lào để tuần tra, vậy trách nhiệm tuần tra chúng ta ở đâu mà không phát hiện 60 cây pơmu bị chặt phá lại để cho người dân phát hiện trình báo cho cơ quan chức năng.

“Tôi đề nghị các đồng chí phải cầu thị, nghiêm túc nhận trách nhiệm, trách nhiệm đến đâu nhận đến đó, không được quanh co, phải thành khẩn khai báo chứ…, không thể để các phần tử thoái hóa, biến chất đứng trong hàng ngũ làm chúng ta như thế này được. Cơ quan điều tra tuyệt đối không để bị sự chi phối, áp lực nào từ bên ngoài vào.

Ai cũng biết với một đơn vị Biên phòng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của người lính là phải bảo vệ vững chắc biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc.

Phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu trước kẻ địch, tuyệt đối không được để bất ngờ bị động trước kẻ địch, quan trọng nhất của người lính, người chỉ huy lực lượng vũ trang là không được bỏ vị trí canh gác được phân công trong một giây phút nào”.

Thu tuong vua yeu cau dong cua rung: Sao lai the nay?
Rừng pơmu bị tàn phá.

Ban đầu Đại tá Dương Hoài Nam, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tự tin nói là cán bộ chiến sĩ Biên phòng đang làm nhiệm vụ trên đó không liên quan đến vụ phá rừng pơmu, tuy nhiên sau đó hai ngày Đại tá Nam làm việc với báo chí lại thừa nhận trách nhiệm cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ thiếu trách nhiệm, tuần tra kiểm soát lỏng lẻo và còn khẳng định “lính làm quan chịu, người đứng đầu Bộ chỉ huy liên đới trách nhiệm”.

“Rõ ràng một đơn vị Biên phòng trực sẵn sàng chiến đấu tại vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh vùng giáp biên mà để cho “kẻ địch” – (tôi gọi lâm tặc là kẻ địch tàn phá rừng) xâm nhập sâu vào được cách cơ quan Biên phòng có 15m để cất giấu hàng trăm phách gỗ pơmu vậy là người chỉ huy đứng đầu đơn vị phải xem lại trách nhiệm của mình khí bố trí, phân công cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ quan trọng bảo vệ biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc”.

Thu tuong vua yeu cau dong cua rung: Sao lai the nay?
Biên phòng tỉnh Quảng Nam.

Còn 8,2m3 gỗ, trong đó có hơn 7m3 gỗ pơmu không rõ nguồn gốc cất giấu ngay trong trụ sở Hải quan cửa khẩu Nam Giang. Vậy mà trả lời dư luận, cơ quan điều tra thì ông Lê Trung Thịnh – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang dạn miệng nói rằng thấy anh em Hải quan mình khổ quá nên đồng nghiệp Lào cho.

Nguồn: Theo báo Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thu-tuong-vua-yeu-cau-dong-cua-rung-sao-lai-the-nay-3314527/

Hội nghị tham vấn và thử nghiệm khung giám sát quản lý sử dụng đất đai có nguồn gốc từ NLTQD tại Quảng Bình

Tiếp theo sự thành công của hội nghị  ở Pleiku – Gia Lai về tham vấn khung giám sát hiệu quả quản lý sử dụng đất đai có nguồn gốc từ LTQD.  Ngày 18/07/2016 SEEDS-CIRD-CRN/FORLAND đã tổ chức một hội thảo tham vấn khác ở Đồng Hới, Quảng Bình.

Khác với đối tác của FORLAND ở Gia Lai là LHH, HĐND và UBMTTQ tỉnh, đối tác chính của FORLAND trong dự án này ở tỉnh Quảng Bình là Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại hội nghị, các bên liên quan cũng thảo luận về sự phối hợp giữa các bên liên quan trong triển khai hoạt động này tại tỉnh Quảng Bình.

Tại hội nghị, đại diện FORLAND đã trình bày Khung giám sát quản lý sử dụng đất đai có nguồn gốc từ NLTQD. Sau đó các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến và thống nhất nội dung không giám sát.

Dự kiến việc triển khải bộ công cụ về khung giam sát quản lý sử dụng đất đai có nguồn gốc từ NLTQD tại tỉnh Quảng Bình sẽ được thực hiện vào tháng 8/2016

Một số hình ảnh tại hội nghị:

HT QB 1 HT QB 2 HT QB

Khẩn trương giải quyết dứt điểm tình trạng xâm lấn đất lâm trường ở xã Thanh Hối

(HBĐT) – “Việc người dân xóm Nhót, xã Thanh Hối (Tân Lạc) lấn chiếm đất thuộc quản lý của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoà Bình Lâm trường Tân Lạc (sau đây gọi tắt là Lâm trường Tân Lạc (LTTL) là sự việc có thật. Sự việc này đang diễn ra và khá phức tạp trong vấn đề xử lý, giải quyết…” – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và M100524_DSC_0690ôi trường (TN&MT) huyện Tân Lạc Nguyễn Văn Khuông cho biết.
Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Năng, Trưởng xóm Nhót (bên phải) thừa nhận tình trạng một số hộ dân của xóm lấn chiếm đất Lâm trường Tân Lạc là có thật và kéo dài nhiều năm chưa giải quyết được, hiện đang có những diễn biến phức tạp.

Nóng” việc lấn chiếm đất lâm trường 

Trao đổi với chúng tôi xung quanh vấn đề quản lý đất lâm trường trên địa bàn huyện Tân Lạc, ông Kim Danh Hà, Giám đốc LTTL cho biết: Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hoà Bình được UBND tỉnh cho thuê đất, cấp giấy CNQSD đất theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 20/1/2014 tại huyện Tân Lạc là 556, 85 ha thuộc địa bàn các xừ: Gia Mô, Lỗ Sơn, Tử Nê, Mãn Đức, Mỹ Hoà, Trung Hoà và Thanh Hối. Trước đây, Lâm trường được giao quản lý, sử dụng khoảng 40 ha đất trồng rừng sản xuất thuộc địa phận xóm Nhót, xã Thanh Hối. Đến năm 2013, căn cứ vào điều kiện thực tế đất sản xuất của địa phương và quá trình sắp xếp đổi mới của đơn vị, LTTL đã tiến hành các thủ tục giao trả cho địa phương quản lý 14,4 ha, hiện giữ lại 21, 2 ha. Tuy nhiên, trong những năm qua, diện tích đất rừng sản xuất của LTTL trên địa bàn xóm Nhót, xã Thanh Hối liên tục bị người dân lấn chiếm trái phép.

Điển hình ngày 25/3/2015, khi hợp đồng liên doanh trồng rừng tại thửa số 3 nằm trên địa giới hành chính xã Thanh Hối giữa LTTL và hộ ông Bùi Văn Lon ở xóm Nhót hết thời hạn nhưng ông Lon vẫn chiếm giữ diện tích đất nêu trên, không trả lại cho Lâm trường theo quy định. Trước thực tế đó, LTTL đã ra thông báo về việc thu hồi đất và đề nghị nếu hộ ông Bùi Văn Lon có nhu cầu liên doanh trồng rừng thì liên hệ với Lâm trường để đăng ký làm thủ tục. Sau nhiều lần gửi giấy mời, không nhận được yêu cầu liên doanh giữa gia đình ông Lon với Lâm trường, LTTL đã ký kết hợp đồng chăm sóc, bảo vệ rừng nguyên liệu chu kỳ 2015 – 2020 và giao đất cho hộ ông Sực ở xóm Nhót. Tuy nhiên, ngày 3/6/2015, khi gia đình ông Sực cuốc hố, trồng cây thì bị ông Bùi Văn Lon, Bùi Văn Thanh cùng một số người dân xóm Nhót đến ngăn cản. Sau đó, ông Bùi Văn Thanh tổ chức đưa người lên cuốc hố trồng cây và rào lại toàn bộ diện tích đất thuộc thửa số 3 do LTTL được giao quản lý. Vụ việc trên đã được báo cáo Công an huyện (CAH). Tại Báo cáo số 589 của CAH Tân Lạc đã chỉ rõ: “Việc LTTL thanh lý hợp đồng trồng rừng nguyên liệu với hộ ông Bùi Văn Lon và tiến hành ký hợp đồng với hộ ông Bùi Văn Sực là đúng với các quy định của pháp luật. Hành vi ngăn cản việc trồng rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp của hộ ông Bùi Văn Lon là hành vi phạm các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng đất”. Về phía UBND xã Thanh Hối, qua quá trình xác minh cũng khẳng định lô đất mà gia đình ông Bùi Văn Lon lấn chiếm là lô đất trong khu đất do LTTL quản lý, sử dụng. Khi mọi việc đang trong quá trình giải quyết thì ngày 24/8/2015, ông Bùi Văn Lon tiếp tục có hành vi lấn chiếm đất trái phép để trồng rừng và trồng cây ăn quả.

Không chỉ có cá nhân các hộ gia đình thực hiện hành vi lấm chiếm mà ngay cả Ban quản lý (BQL) xóm Nhót cũng đã có hành vi lấn chiếm đất lâm trường. Theo đó, ngày 28/3/2016, LTTL đã phát hiện tại lô 1, khoảnh 14 trên diện tích 2,4 ha, hộ ông Bùi Văn Trình người xóm Nhót đã đưa máy xúc vào cuốc xới, san ủi để trồng cây ăn quả. Sau khi phát hiện sự việc, LTTL đã phân giải, khuyên can nhưng ông Bùi Văn Trình vẫn tiếp tục cho máy san ủi mặt bằng. Sự việc này đã được báo cáo CAH. Tại biên bản làm việc với CAH Tân Lạc, ông Trình cho biết, diện tích đất nêu trên ông thuê lại của BQL xóm Nhót trong thời gian 15 năm với số tiền 140 triệu đồng. Ngày 1/3/2016, 2 bên đã ký kết hợp đồng giao nhận đất. Qua xác minh của CAH và phòng TN &MT huyện Tân Lạc đã khẳng định: Việc BQL xóm Nhót tự ý cho thuê đất là vi phạm pháp luật. Diện tích đất BQL xóm Nhót tự ý cho người dân thuê thuộc quyền quản lý, sử dụng của LTTL. Sự việc trên đã được giải quyết triệt để. Tuy vậy, mới đây vào hồi 6h30’ ngày 7/6/2016, hơn 70 người dân xóm Nhót đã tự ý tổ chức trồng cây trên diện tích đất LTTL được giao quản lý thuộc lô số 1, khoảnh 14. Đây cũng chính là lô đất mà BQL xóm Nhót đã tự ý cho hộ ông Bùi Văn Trình thuê trước đó. Theo ông Kim Danh Hà, việc người dân xóm Nhót tự ý trồng rừng lấn chiếm đất của LTTL đã xảy ra, kéo dài từ năm 2008 đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Giải quyết lấn chiếm: Huyện quyết liệt, xã ách tắc 

Làm việc với chúng tôi xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Văn Khuông, Phó Trưởng phòng TN &MT huyện Tân Lạc và ông Bùi Văn Năng, trưởng xóm Nhót đều thừa nhận việc người dân xóm Nhót lấn chiếm đất lâm trường là sự việc có thật và kéo dài trong nhiều năm nay chưa giải quyết được. Theo ông Bùi Văn Năng, trước sự việc này, xóm đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, không tự ý lấn chiếm đất của lâm trường. Tuy nhiên, người dân không chấp hành mà tiếp tục có hành vi lấn chiếm.

Về vấn đề này, ông Kim Danh Hà cho biết thêm: Khi các vụ việc lấn chiếm đất của Lâm trường được báo cáo lên huyện, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt. Về phía UBND huyện Tân Lạc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất của LTTL ở xóm Nhót. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao khi các văn bản này đưa về xã thì việc triển khai, giải quyết luôn trong tình trạng ách tắc, khó giải quyết. Đáng lưu ý, trong số những hộ lấn chiếm đất có một số hộ là người thân của lãnh đạo xã như hộ ông Bùi Văn Lon, Bùi Văn Thanh. Theo ông Nguyễn Văn Khuông, nhiều khi đoàn công tác liên ngành của huyện về xã Thanh Hối để nắm bắt tình hình, xử lý vụ việc cũng không nhận được sự hợp tác nhiệt tình. Điều này được minh chứng khi chúng tôi về xã Thanh Hối liên hệ làm việc với lãnh đạo xã về những vấn đề liên quan đến tình hình KT -XH của địa phương nhưng ông Bùi Văn Phon, Chủ tịch UBND xã đã lấy lý do bận họp để từ chối tiếp và làm việc.

Nguyên nhân của sự việc này theo ông Nguyễn Văn Khuông thì một phần do diện tích đất của LTTL nằm trên địa giới hành chính xã thanh Hối chưa có ranh giới rõ ràng nên nhiều người vẫn cho rằng đấy là đất của xã nên đã có hành vi xâm chiếm. Để giải quyết dứt điểm vấn đề này thì các cấp, các ngành của huyện cần tập trung thực hiện giải pháp đồng bộ. Trong đó, yếu tố cốt lõi là phải thực hiện tốt Kế hoạch số 71, ngày 7/6/2016 của UBND tỉnh về “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11, ngày 4/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH-13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, BQL rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng”. Theo đó, tính đến trước ngày 30/7/2016, các địa phương và công ty lâm nghiệp phải hoàn thành phương án sử dụng đất, rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc, đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất rõ ràng. Có như vậy, việc xử lý các hành vi lấn chiếm đất lâm trường mới giải quyết dứt điểm, hiệu quả. Cùng với đó, về phía LTTL cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản lý, hiệu quả sử dụng đất góp phần cùng địa phương thúc đẩy phát triển KT -XH một cách hiệu quả để tránh những sự việc phức tạp nảy sinh.

Nguồn: Theo báo Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/220/100524/Khan_truong_giai_quyet_dut_diem_tinh_trang_xam_lan_dat_lam_truong_o_xa_Thanh_Hoi.htm

Hội nghị tham vấn và thử nghiệm khung giám sát quản lý sử dụng đất đai có nguồn gốc từ NLTQD

Nằm trong khuôn khổ hoạt động của AI: “Thúc đẩy tiến trình giám sát việc thu hồi và sử dụng quỹ đất lâm nghiệp được giao lại từ nông lâm trường quốc doanh cho người dân địa phương

Ngày 12/ 07/2016 FORLAND cùng phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai, Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị: Tham vấn và thử nghiệm khung giám sát quản lý sử dụng đất đai có nguồn gốc từ NLTQD”.

Tại hội nghị, đại diện FORLAND đã trình bày Khung giám sát quản lý sử dụng đất đai có nguồn gốc từ NLTQD. Sau đó các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến và thống nhất nội dung không giám sát để tiến hành thử nghiệp tại một địa phương cụ thể tại của tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, các bên liên quan cũng thảo luận về sự phối hợp giữa các bên liên quan trong triển khai hoạt động này tại Gia Lai.

Sau đó nhóm nghiên cứu cùng với đại diện các bên liên quan cùng triển khai thử nghiệm bộ công cụ này tại huyện Nam Yang và Lâm trường Kon Chiêng

Một số hình ảnh của Hội nghị:

H Gia lai Hoi thao gia lai 2 HT Gia Lai 3

FORLAND

Tiền thiếu, đất đai vướng, dẫn tới sắp xếp công ty nông lâm nghiệp chậm!

Tiến độ sắp xếp, đổi mới các Cty nông lâm nghiệp (NLN) hai năm qua chậm so với mục tiêu. Doanh nghiệp tiếp tục xin cơ chế đặc thù. Địa phương kêu thiếu tiền…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm, khảo sát công tác trồng, chăm sóc và sản xuất chè tại Công ty cổ phần Chè Mỹ Lâm. Ảnh: Nguyễn Dân

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm, khảo sát công tác trồng, chăm sóc và sản xuất chè tại Công ty cổ phần Chè Mỹ Lâm. Ảnh: Nguyễn Dân

Bộ Tài chính cho rằng tiền không phải vấn đề quan trọng. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định tiền rất quan trọng, do đó phải hành động quyết liệt đúng Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và Nghị định 118 của Chính phủ về nông lâm trường.

Đây là nội dung Hội nghị sơ kết công tác sắp xếp, đổi mới Cty NLN năm 2015 – 2016 và nhiệm vụ từ nay đến năm 2020 do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì ngày14/7 tại Hà Nội. Hội nghị thu hút hơn 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương và các Tập đoàn, TCty…

DN kêu vướng đất

Sau khi nghe Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn báo cáo về kết quả bước đầu triển khai Nghị định 118 của Chính phủ, các ý kiến thảo luận đều cho rằng vướng mắc lớn nhất hiện nay là chính sách đất đai, kinh phí và mô hình đổi mới DN.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói khi làm Trưởng Ban kinh tế Trung ương đi kiểm tra thực tế nhận thấy, Cty NLN chuyển thành Cty TNHH MTV thì suôn sẻ còn sang dạng Cty TNHH 2TV không mấy thuận lợi.

Theo Phó Thủ tướng, cái khó chính là giải quyết bộ máy lãnh đạo. Cùng với đó là giải quyết khoản nợ, số lao động chưa qua đào tạo nhiều. Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền phải tuyên truyền và xắn tay vào làm cùng. “Phải làm cho các bên và người lao động nhận thấy, một bên có năng lực tài chính, quản trị và thị trường, một bên có tư liệu sản xuất và lao động dồi dào…”, Phó Thủ tướng gợi ý.

Cho ý kiến tại hội nghị, lãnh đạo các Tập đoàn, TCty xin Chính phủ cơ chế đặc thù để đẩy nhanh CPH. Ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Cao su cho biết, lộ trình CPH Cty mẹ và 22 đơn vị thành viên chậm là do vướng chính sách đất đai.

Theo ông Thuận một phần lớn diện tích của Tập đoàn đã được cấp bìa đỏ, nhiều hộ gia đình sống, ổn định sản xuất. Nếu theo Thông tư 07 hướng dẫn Nghị định 118 thì sẽ rất chậm. Chính vì thế, Tập đoàn xin cơ chế đặc thù để đẩy nhanh.

Trong khi đó đại diện TCty cà phê Việt Nam kêu việc triển khai sắp xếp 52 đơn vị thuộc TCty gặp nhiều khó khăn, phức tạp do các đơn vị chủ yếu tập trung ở Tây Nguyên, nơi có nhiều đồng bào dân tộc.

Chính phủ đã phê duyệt cho TCty cà phê sắp xếp 5 đơn vị giải thể, trong đó 3 đơn vị thực hiện trong năm 2016. Theo chủ trương của Chính phủ, TCty sẽ chuyển đổi 3 đơn vị thành Cty 2 thành viên. Tuy nhiên đến nay đã có 2 đối tác đầu tư xin rút, còn 1 nhưng vẫn làm chưa xong.

Đề cập đến vướng mắc đất đai, lãnh đạo TCty cà phê cho biết, việc đầu tư trước đây hình thành hai dạng vừa Nhà nước vừa người dân. Giờ kiểm kê thiếu hồ sơ nên khó phân định tỷ lệ tham gia đầu tư. “Đồng bào dân tộc suy nghĩ rằng, cổ phần hóa là tư nhân rồi nên họ cố giữ đất. Trước thông báo giải thể 5 đơn vị, đồng bào lo lắng lắm”, vị này kể.

Phía TCty cà phê VN kiến nghị có buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương do Ban đổi mới DNNN chủ trì để xin cơ chế đặc thù CPH. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý giao Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Ban đổi mới DNNN chủ trì cùng các Bộ NN-PTNT, Tài chính, TN-MT sớm làm việc với TCty cà phê. Phó Thủ tướng cho rằng, TCty cà phê là đơn vị yếu kém nhất hiện nay trong triển khai Nghị định 118 của Chính phủ.

18-10-01_pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-yeu-cu-doi-moi-cty-nln-gn-voi-pht-trien-sx
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị sắp xếp, đổi mới NLN gắn với phát triển sản xuất

 

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý phải làm rõ có hay không việc TCty cà phê bị ép giải thể một số đơn vị? “Tôi nhắc lại quy định là những đơn vị có dưới 1.000ha đất phân tán, sản xuất kém hiệu quả thì xem xét cho giải thể. Các đồng chí phải hiểu rõ là dưới 1.000 ha nhưng điều kiện kèm theo là phân tán chứ có phải tập trung”, ông Huệ nhắc lại và yêu cầu làm rõ việc đó.

Được đánh giá là đơn vị tiến hành sắp xếp, đổi mới Cty NLN có hiệu quả, ông Phí Mạnh Cường, TGĐ TCty lâm nghiệp cho biết TCty có 7 đơn vị sắp xếp lại. Việc TCty lâm nghiệp thực hiện sắp xếp được hầu hết người lao động và nhân dân ủng hộ, sau sắp xếp đơn vị giữ được đất và ngành nghề hoạt động, đảm bảo đời sống ổn định cho người lao động và nhân dân trong vùng.

Cũng như các ý kiến phát biểu trước đó, điều băn khoăn lớn nhất của TCty lâm nghiệp, theo ông Cường chính là việc giao khoán đất đai trước đây theo Nghị định 01 của Chính phủ nên bây giờ nhiều nơi xảy ra lấn chiếm, tranh chấp.

Về kinh phí đo đạc rà soát, cắm mốc ranh giới đất đai đã được Chính phủ bố trí kinh phí Trung ương, tuy nhiên nhu cầu kinh phí cần 1.203 tỷ đồng nhưng đến nay mới bố trí được 450 tỷ đồng. Cùng với đó, những địa phương không có nguồn bù đắp cho 30% thuộc trách nhiệm địa phương đang đang gặp nhiều khó khăn. Ngoài kinh phí ra, điểm nghẽn tiến độ sắp xếp, đổi mới các Cty NLN là việc giao đất về địa phương gặp nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng hoan nghênh TCty lâm nghiệp là doanh nghiệp làm tốt CPH nhất hiện nay của ngành nông nghiệp, giữ được đất và ngành nghề sản xuất phát triển.

Địa phương kêu thiếu tiền

Lãnh đạo các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Định, Hòa Bình, Nam Định phát biểu kiến nghị Chính phủ sớm bố trí nguồn kinh phí cho bảo vệ rừng và đo đạc, cấp bìa. Về việc này trong báo cáo của Bộ TN-MT cho rằng, hầu hết các địa phương trông chờ và phụ thuộc vào nguồn kinh phí từ Trung ương nên việc sắp xếp các Cty NLN cầm chừng, nghe ngóng, chờ đợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng cho hay kinh phí bảo vệ rừng hai năm 2015 – 2016 chưa được cấp nên anh em trong ngành rất khó khăn.

Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phản ánh khó khăn của các Cty Sông Con, Sông Hiếu tranh chấp, kiện cáo kéo dài và kêu thiếu kinh phí là lực cản cho việc sắp xếp các Cty. Ông Hoa cho rằng, kinh phí đo đạc Nghệ An cần 92 tỷ đồng nhưng đến nay Trung ương mới rót cho 6/67 tỷ đồng được phân bổ.

Cũng giống với các địa phương, báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kêu thiếu tiền đo đạc. Theo đó, Thanh Hóa cần 142 tỷ đồng nhưng Trung ương mới chuyển về 2,4 tỷ.

18-10-01_ton-cnh-hoi-nghi
Toàn cảnh hội nghị

 

Có quá nhiều kiến nghị liên quan đến tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Tài chính giải trình. Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính lên tiếng rằng, tiền không quan trọng vấn đề là hành động đi thôi. Ngoài 70% kinh phí hỗ trợ của Trung ương thì địa phương vẫn có trách nhiệm 30% cơ mà. Các địa phương phải chủ động ứng vốn ra để làm. “Số tiền 647 tỷ đồng bố trí đã điều chuyển gần hết, còn lại 197 tỷ đồng, trong quá trình điều hành ngân sách năm 2016, trường hợp có nguồn ngân sách Trung ương, Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng xem xét quyết định”, ông Hiếu nói.

Thấy hội trường ồ lên nhẹ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý Thứ trưởng Hiếu: “Tiền quan trọng lắm đấy, không phải không quan trọng đâu”. Vấn đề chúng ta phải hành động quyết liệt, có hiệu quả đáp ứng tốt Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và Nghị định 118 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới Cty NLN.

Trên tinh thần lắng nghe các ý kiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kết luận nhấn mạnh một số công việc trọng tâm trong thời gian tới:

Một là, sắp xếp, đổi mới Cty NLN phải gắn với ANQP, nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN phù hợp tiến trình phát triển đất nước và tái cơ cấu ngành nông nghiệp để đời sống người dân được khấm khá.

Hai là, tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng và đất rừng; đất và rừng phải có chủ, gắn trách nhiệm chủ thể để có trách nhiệm.

Ba là, quy hoạch việc phát triển gắn với công nghệ chế biến, thị trường, tiêu thụ, tạo chuyển biến căn bản hoạt động Cty NLN với các trung tâm KHCN tiên tiến.

Bốn là, các Bộ, ngành theo phân cấp tiếp thu hoàn thiện các kiến nghị đề xuất, giải quyết dứt điểm các vướng mắc mà cơ sở phản ánh. Giao Bộ NN-PTNT sớm hoàn chỉnh đề xuất sửa đổi Nghị định 01 và 35 trình Chính phủ ngay trong năm nay.

Năm là, về kinh phí đo đạc, khoản nào đã được Quốc hội và Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính căn cứ tình hình có trách nhiệm trình Thủ tướng quyết định, đồng thời các địa phương chủ động bố trí, ứng vốn để đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cấp bìa cho các DN, tinh thần không chậm trễ.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn đã có 41/49 tỉnh, thành, bộ, ngành có Cty NLN xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới. Đã có 40/41 tỉnh tổ chức thẩm định. 18/27 tỉnh, thành đã có quyết định phê duyệt về thiết kế kỹ thuật, dự toán xác định ranh giới, căm mốc giới, đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận.

Tổng số Cty thuộc đối tượng thực hiện là 254. Bộ NN-PTNT đã thẩm định 251 Cty và được Thủ tướng phê duyệt xong mô hình sắp xếp, đổi mới cho 243 Cty. Sau khi sắp xếp dự kiến đất đai các Cty giữ lại quản lý, sử dụng 1.938.337ha, số giao lại địa phương quản lý 452.055ha.

Nguồn: Theo báo Nông nghiệp Việt Nam: http://m.nongnghiep.vn/tien-thieu-dat-dai-vuong-dan-toi-sap-xep-cong-ty-nong-lam-nghiep-cham-post169689.html