Hội nghị tham vấn và thử nghiệm khung giám sát quản lý sử dụng đất đai có nguồn gốc từ NLTQD

Nằm trong khuôn khổ hoạt động của AI: “Thúc đẩy tiến trình giám sát việc thu hồi và sử dụng quỹ đất lâm nghiệp được giao lại từ nông lâm trường quốc doanh cho người dân địa phương

Ngày 12/ 07/2016 FORLAND cùng phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai, Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị: Tham vấn và thử nghiệm khung giám sát quản lý sử dụng đất đai có nguồn gốc từ NLTQD”.

Tại hội nghị, đại diện FORLAND đã trình bày Khung giám sát quản lý sử dụng đất đai có nguồn gốc từ NLTQD. Sau đó các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến và thống nhất nội dung không giám sát để tiến hành thử nghiệp tại một địa phương cụ thể tại của tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, các bên liên quan cũng thảo luận về sự phối hợp giữa các bên liên quan trong triển khai hoạt động này tại Gia Lai.

Sau đó nhóm nghiên cứu cùng với đại diện các bên liên quan cùng triển khai thử nghiệm bộ công cụ này tại huyện Nam Yang và Lâm trường Kon Chiêng

Một số hình ảnh của Hội nghị:

H Gia lai Hoi thao gia lai 2 HT Gia Lai 3

FORLAND

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s