Tăng cường quản lý đất của các công ty nông-lâm nghiệp

(GLO)- Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3063/UBND-NL. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các công ty nông-lâm nghiệp và đơn vị thi công triển khai lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông-lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo thiết kế kỹ thuật-dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng phương án tăng cường quản lý đất đai đối với toàn bộ diện tích đất công ty nông-lâm nghiệp giữ lại và xây dựng phương án sử dụng quỹ đất công ty nông-lâm nghiệp trả về địa phương quản lý. Căn cứ phương án sử dụng đất đã được phê duyệt, trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty nông-lâm nghiệp theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định đề án sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông-lâm nghiệp theo quy định. Đồng thời, phối hợp xây dựng và thực hiện phương án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc nông-lâm trường quốc doanh giai đoạn 2016-2020 theo quy định…

Nguồn: theo báo Gia Lai online: http://baogialai.com.vn/channel/722/201607/tang-cuong-quan-ly-dat-cua-cac-cong-ty-nong-lam-nghiep-2444993/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s