Khuyến nghị bổ sung, sửa đổi Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

Sau khi có những điều chỉnh, bổ sung cho bản Dự thảo (bản Dự thảo lấy ý kiến lần 1) Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi). Hiện nay, Tổng cục Lâm nghiệp đang tiếp tục lấy ý kiến đóng góp cho bản dự thảo (bản lấy ý kiến lần 2) Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi).

Trên cơ sở đó, Liên minh đất rừng (FORLAND) tiếp tục có những nghiên cứu, tổng góp góp có văn bản chính thức gửi khuyến nghị của FORLAND đóng góp cho việc sửa đổi, bổ sung Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi).

Các khuyến nghị của FORLAND tập trung vào một số khía cạnh:

  1. FORLAND đưa ra khuyến nghị những điểm cần tiếp tục sửa đổi trong Dự thảo, bao gồm 07 điểm chính như: về phân loại rừng; về hình thức quản lý; về chuyển mục đích sử dụng rừng; về giao rừng và cho thuê rừng,…
  2. FORLAND đưa ra khuyến nghị 11 điểm cần bổ sung vào Dự thảo luật, như: về các nguyên tắc quản trị trong lâm nghiệp, khái niệm về “quyền sử dụng đất” và “quyền sử dụng rừng”; khái niệm về cộng đồng dân cư; về quyền của chủ rừng;…
  3. FORLAND đóng góp ý kiến trực tiếp vào một số Khoản trong 11 Điều của bản Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

Chi tiếp bản Khuyến nghị bổ sung, sửa đổi Luật Bảo về và Phát triển rừng của FORLAND có thể xem tại: khuyen-nghi-sua-doi-luat-bvr-final

FORLAND

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s