Thông báo tuyển dụng Điều phối viên và cán bộ truyền thông dự án

Liên minh đất rừng (FORLAND) là một mạng lưới gồm các tổ chức phi chính phủ Việt nam hoạt động trong lĩnh  vực lâm nghiệp, phát triển nông thôn miền núi. Hiện nay, FORLAND đang cần tuyển dụng 01 Điều phối viên và 01 cán bộ truyền thông làm việc cho dự án “Tham gia cung cấp thông tin, tư vấn phản biện và thẩm tra Luật Lâm nghiệp”.

Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng có thể xem tại:

forland_tor-cbtt

forland_tor-dpv-if

FORLAND

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s