Đắk Lắk: Báo động tình trạng phá rừng là nương rẫy

Advertisements