About

forland
102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Bio: Liên minh Đất rừng (FORLAND) thuộc Chương trình Hỗ trợ Liên minh Vận động Chính sách). Liên minh bao gồm các tổ chức phi chính phủ địa phương cùng thực hiện các hoạt động vận động chính sách nhằm đảm cho người dân miền núi vả đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận công bằng, quản lý và sử dụng hiệu quả, và hưởng lợi bền vững từ đất và rừng để ổn định và phát triển sinh kế

View complete profile

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s