HỘI THẢO TẬP HUẤN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH Ở VIỆT NAM

Hội thảo tập huấn này được tổ chức nhằm giúp thành viên tham dự (là cán bộ các tổ chức phi chính phủ, mạng lưới, liên minh là đối tác của Oxfam và FORLAND) có những hiểu biết cơ bản về cấu trúc nhà nước cũng như hệ thống chính trị của Việt Nam. Các thành viên sẽ hiểu về vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước chủ chốt, mối liên hệ giữa các cơ quan và quy trình xây dựng chính sách, luật pháp tại Việt Nam. Ngoài ra, hội thảo tập huấn cũng sẽ tạo cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm về tiến trình thu thập thông tin, bằng chứng và tổ chức thực hiện hoạt động vận động chính sách (VĐCS) của các thành viên và đối tác.

Hội thảo tập huấn cũng sử dụng nội dung của Luật Tiếp cận thông tin 2016, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật tiếp cận thông tin và dự thảo Luật về Hội để thúc đẩy thảo luận và xây dựng kế hoạch chi tiết về tổ chức giám sát thi hành Luật tiếp cận thông tin và thực hiện chính sách về Hội trong thời gian tới.

Mục đích giúp các thành viên thuộc các liên minh có thêm các kiến thức và kỹ năng về xây dựng các quy trình vận động chính sách một cách phù hợp. Tham gia hội thảo có 30 thành viên đến từ các liên minh như mạng lưới nước sạch, liên minh sông ngòi, liên minh khoáng sản và liên minh đất đai

Còn tiếp…..

 

Tiến Mạnh

Advertisements

Góp ý vào Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) của Quốc hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội thảo Góp ý cho Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi).

Tính đến thời điểm này, việc xây dựng Dự thảo Luật đã đi được hơn nửa chặng đường, đã được Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ Ba vào tháng 5/2017, sau đó được Ủy ban KHCN&MT phối hợp với Bộ NN&PTNT là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến tại các hội nghị, hội thảo.

Hội thảo góp ý về Dự thảo Luật bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) – Ảnh: HNV

Lần này, việc sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng là mốc đổi mới quan trọng trong công tác lâm nghiệp, nhằm mục tiêu thể chế hóa quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về lâm nghiệp trong tình hình và bối cảnh mới.

Continue reading “Góp ý vào Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)”

Hội thảo Góp ý dự án luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

Kính mời các anh chị em đồng nghiệp có mối quan tâm đến hoạt động góp ý và phản biện vào dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi. Tham dự chương trình hội thảo về Góp ý dự án luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) tại phòng 330, tòa nhà văn phòng Quốc Hội, 22 Hùng Vương, Hà Nội. Vào lúc 8h00 ngày 11/8/2017.

Hội thảo diển ra nhằm lắng nghe các ý kiến và đóng góp cho các nhà soạn thảo hiệu chỉnh và cân đối một cách phù hợp trong dự thảo luật tiếp theo. Quý anh em đồng nghiệp nếu không thể tham gia có thể cập nhật nội dung trực tuyến trên blog hoặc fan Page của ForLand với địa chỉ như sau:

https://www.facebook.com/forlandv