Cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Các đơn thư khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai thường chiếm hơn 80% tổng số đơn, thư, do đó, Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan cần sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013. Đó là đề nghị được UBND tỉnh Lâm Đồng nêu lên tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về việc thi hành pháp luật trên lĩnh vực khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của tỉnh Lâm Đồng, ngày 31-3.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tổng số đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong 3 năm (2011-2013) trên địa bàn tỉnh phải giải quyết là 6.903 đơn; trong đó, số đơn khiếu nại là 6.553, số đơn tố cáo là 350 đơn. Tỉnh đã giải quyết được 6.889 đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tình hình đơn, thư đã có xu hướng giảm so với những năm trước đây. Tỉnh Lâm Đồng đề nghị các văn bản ban hành phải bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tế, giải quyết hài hòa quyền và lợi ích của các bên liên quan (Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư).

TTXVN  

Advertisements

One thought on “Cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s