Đồng bào vùng miền núi được tiếp cận đất, rừng một cách công bằng

Hội thảo “Chia sẻ kết quả nghiên cứu, đánh giá việc quản lý, sử dung đất đai có nguồn gốc từ nông Lâm trường Quốc doanh

Hôm nay 12/01/2018, tại TP.Huế Liên minh đất rừng phối hợp cùng với Hội đồng Dân tộc Quốc Hội tổ chức hội thảo “Chia sẻ kết quả nghiên cứu, đánh giá việc quản lý, sử dung đất đai có nguồn gốc từ nông Lâm trường Quốc doanh”

IMG_1548

Ngày 27 tháng 11 năm 2015 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 112/2015/QH13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình và các cá nhân khác sử dụng”. Nghị quyết được ban hành nhằm yêu cầu Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tăng cường hiệu lực quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai và nguồn tài chính, tài nguyên quốc gia thuộc các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng đất đai có nguồn gốc từ đất nông, lâm trường nhằm thực hiện nghiêm chỉnh chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát đánh giá của các cơ quan của Quốc, hội, ngày 9/9/2017 đến ngày 13/9/2017 Hội đồng Dân tộc Quốc Hội tổ chức hoạt động khảo sát đánh giá thí điểm việc thực hiện Nghị quyết 112/2015/QH13 với sự tham gia của các tổ chức trong Liên Minh Đất rừng (FORLAND) gồm Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức bản địa và Phát triển (CIRD); Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và phát triển Môi trường Bền Vững (SEED) thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Mục đích nhằm thu thập thông tin quá trình thực hiện Nghị quyết 112 của Quốc Hội và tiếp tục hoàn thiện khung giám sát, theo dõi, đánh giá nhằm tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh, xác định những những tồn tại, yếu kém, những khó khăn, bất cập cần phải tháo gỡ và đề xuất, kiến nghị.

Hội thảo nhằm tổng kết các kết quả giám sát hợp tác giữa liên minh Đất rừng và Hội đồng Dân tộc Quốc hội tại các tỉnh có các công ty Lâm nghiệp Nông Lâm trường Quốc Doanh. Ngoài ra hội thảo cũng là diễn đàn lắng nghe đóng góp các ý kiến từ đại biểu về các kết quả cũng như các khó khăn vướng mắc trong hoạt động cũng như tranh chấp về đất đai.

Các báo cáo liên quan đến hội thảo mời quý độc giả tải về theo đường dẫn sau:

Tài liệu

 

Advertisements

HỘI THẢO – TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC, KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG – XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO FORLAND NĂM 2018

Quỹ sáng kiến MRLG là quỹ hổ trợ các nước thuộc khu vực sông MeKong về hoạt động quản trị đất đai, trong đó tập trung chính ở 3 nước Việt Nam, Lào và Cambodia. Tại Việt Nam Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển đã đề xuất dự án: Tham gia cung cấp thông tin, tư vấn phản biện và thẩm tra dự án Luật lâm nghiệp ở Việt Nam. Xuyên suốt trong quá trình thực hiện ý tưởng và ựu án về cung cấp thông tin, tư ván phản biện và thẩm tra dự án Luật lâm nghiệp ở nước ta, Trung tâm CIRD cùng với các thành viên trong liên Minh FORLAND đã đóng góp rất nhiều ý kiến cho ban soạn thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi. Hiện nay Quốc Hội đang thông qua Luật bảo vệ và phát triển rừng mới sẽ được áp dụng vào năm 2018. Sau khi luật được thông quá các nghị định và thông tư hướng dẫn thực hiện Luật sẽ được xây dựng và ban hành. Với mục đích đem lại các điều kiện thuận lợi cho người dân trong hoạt động bảo vệ và phát triển rừng một cách bền vững. Liên minh FORLAND sẽ tiếp tục đem tiếng nói của người dân cũng như các chuyên gia để đóng góp vào các nghị định và thông tư hướng dẫn thực hiện cho Luật đất đai này. Để thực hiện tốt các hoạt động đóng góp các ý kiến và phản biện vào các nghị định và thông tư hướng dẫn trong thời gian sắp tới, các thành viên trong liên minh FORLAND cần chuẩn bị các kỹ năng và kế hoạch rỏ ràng để thực hiện các hoạt động này một cách có hiệu quả và hợp lý. Với sự hỗ trợ của quỹ MRLG và dự án “Tham gia cung cấp thông tin, tư vấn phản biện và thẩm tra dự án Luật lâm nghiệp ở Việt Nam”  Trung tâm CIRD tổ chức chương trình “Tập huấn và thảo luận xây dựng bản kế hoạch và chiến lược truyền thông cho vận động việc tiếp nhận khuyến nghị cho dự thảo nghị định thi hành luật lâm nghiệp” cho các thành viên trong liên minh FORLAND nhằm trao đổi và xây dựng kế hoạch và nội dung thực hiện các hoạt động truyền thông về cũng cấp các thông tin và phản biển cho các nghị định và thông tư hướng dẫn đất đai trong thời gian tới.

Hội thảo được chi sẻ các thông tin và kỹ năng về xác định mục tiêu truyền thông và vận động, các đối tượng, yếu tố cần xác định rỏ ràng. Nhằm tăng tính hiệu quả trong hoạt động truyền thông và tác động đến các chính sách một cách hợp lý.

Tiến Mạnh

HỘI THẢO TẬP HUẤN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH Ở VIỆT NAM

Hội thảo tập huấn này được tổ chức nhằm giúp thành viên tham dự (là cán bộ các tổ chức phi chính phủ, mạng lưới, liên minh là đối tác của Oxfam và FORLAND) có những hiểu biết cơ bản về cấu trúc nhà nước cũng như hệ thống chính trị của Việt Nam. Các thành viên sẽ hiểu về vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước chủ chốt, mối liên hệ giữa các cơ quan và quy trình xây dựng chính sách, luật pháp tại Việt Nam. Ngoài ra, hội thảo tập huấn cũng sẽ tạo cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm về tiến trình thu thập thông tin, bằng chứng và tổ chức thực hiện hoạt động vận động chính sách (VĐCS) của các thành viên và đối tác.

Hội thảo tập huấn cũng sử dụng nội dung của Luật Tiếp cận thông tin 2016, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật tiếp cận thông tin và dự thảo Luật về Hội để thúc đẩy thảo luận và xây dựng kế hoạch chi tiết về tổ chức giám sát thi hành Luật tiếp cận thông tin và thực hiện chính sách về Hội trong thời gian tới.

Mục đích giúp các thành viên thuộc các liên minh có thêm các kiến thức và kỹ năng về xây dựng các quy trình vận động chính sách một cách phù hợp. Tham gia hội thảo có 30 thành viên đến từ các liên minh như mạng lưới nước sạch, liên minh sông ngòi, liên minh khoáng sản và liên minh đất đai

Còn tiếp…..

 

Tiến Mạnh

Góp ý vào Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) của Quốc hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội thảo Góp ý cho Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi).

Tính đến thời điểm này, việc xây dựng Dự thảo Luật đã đi được hơn nửa chặng đường, đã được Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ Ba vào tháng 5/2017, sau đó được Ủy ban KHCN&MT phối hợp với Bộ NN&PTNT là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến tại các hội nghị, hội thảo.

Hội thảo góp ý về Dự thảo Luật bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) – Ảnh: HNV

Lần này, việc sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng là mốc đổi mới quan trọng trong công tác lâm nghiệp, nhằm mục tiêu thể chế hóa quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về lâm nghiệp trong tình hình và bối cảnh mới.

Continue reading “Góp ý vào Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)”

Hội thảo Góp ý dự án luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

Kính mời các anh chị em đồng nghiệp có mối quan tâm đến hoạt động góp ý và phản biện vào dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi. Tham dự chương trình hội thảo về Góp ý dự án luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) tại phòng 330, tòa nhà văn phòng Quốc Hội, 22 Hùng Vương, Hà Nội. Vào lúc 8h00 ngày 11/8/2017.

Hội thảo diển ra nhằm lắng nghe các ý kiến và đóng góp cho các nhà soạn thảo hiệu chỉnh và cân đối một cách phù hợp trong dự thảo luật tiếp theo. Quý anh em đồng nghiệp nếu không thể tham gia có thể cập nhật nội dung trực tuyến trên blog hoặc fan Page của ForLand với địa chỉ như sau:

https://www.facebook.com/forlandv