Tọa đàm Chia sẻ kinh nghiệm và lập kế hoạch triển khai Luật Tiếp cận thông tin tại huyện Bố Trạch

ORLAND với sự hỗ trợ của CEPEW và UBND huyện Bố Trạch đã tổ chức hoạt động tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm và lập kế hoạch triển khai Luật Tiếp cận thông tin tại huyện Bố Trạch”. Mặc dù trong tình hình dịch Covid_19 diễn ra phức tạp, song địa phương đã tạo điều kiện và phối hợp tốt nhất để có thể tổ chức hoạt động với số lượng đại biểu lên tới hơn 70 người tham gia.

Continue reading “Tọa đàm Chia sẻ kinh nghiệm và lập kế hoạch triển khai Luật Tiếp cận thông tin tại huyện Bố Trạch”

FORLAND – Tuyển chuyên gia thực hiện tọa đàm về kinh nghiệm thực thi luật TCTT tại huyện Bố Trạch

Số lượng: 01 người
Yêu cầu:
Có kinh nghiệm 10 năm chủ trì về tọa đàm, hội thảo, hội nghị
Có hiểu biết về Luật TCTT và cách thức vận hành của chính quyền nhà nước
Trình độ Thạc sĩ trở lên
Thời gian kết thúc nộp hồ sơ: 25/2/2022
Địa điểm thực hiện: Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Continue reading “FORLAND – Tuyển chuyên gia thực hiện tọa đàm về kinh nghiệm thực thi luật TCTT tại huyện Bố Trạch”

Tuyển chuyên gia đánh giá và xây dựng tài liệu hóa về kinh nghiệm quản lý rừng cộng đồng

Yêu cầu

Có Bằng thạc sỹ trở lên về chuyên ngành lâm nghiệp.

– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp, ưu tiên đã tham gia xây dựng các chính sách về giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng.

– Có kỹ năng tổ chức hội họp, hội thảo, tập huấn.

– Có khả năng viết báo cáo và tài liệu cho hội họp, hội thảo.

– Có kinh nghiệm làm việc nhóm.

– Có kinh nghiệp thu thập dữ liệu tại hiện trường, thu thập thông tin khảo sát, đánh giá chính sách.

– Ưu tiên người có làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, có khả năng sử dụng Tiếng Anh.

  – Thời gian làm việc (từ tháng 31/3/2022 – 15/6/2022): Tư vấn sẽ bắt đầu sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết, tổng thời gian cần thiết để hoàn thành hoạt động tư vấn là 2,5 tháng.

Continue reading “Tuyển chuyên gia đánh giá và xây dựng tài liệu hóa về kinh nghiệm quản lý rừng cộng đồng”

TUYỂN CHUYÊN GIA Thu thập thông tin sơ cấp và thứ cấp; Tổng hợp, phân tích các thông tin thu thập; Tham gia viết báo cáo nghiên cứu xây dựng tư liệu hóa quyền QLSD đất và rừng của dân tộc người Mã Liềng, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: tỉnh Quảng Bình
Yêu cầu: Trình độ tiến sĩ các ngành liên quan đến lâm nghiệp, quản lý rừng, môi trường
Thời gian: Từ tháng 12/2021 – 02/2021

Continue reading “TUYỂN CHUYÊN GIA Thu thập thông tin sơ cấp và thứ cấp; Tổng hợp, phân tích các thông tin thu thập; Tham gia viết báo cáo nghiên cứu xây dựng tư liệu hóa quyền QLSD đất và rừng của dân tộc người Mã Liềng, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.”

Tuyển chuyên gia tư vấn, góp ý đề cương báo cáo và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu xây dựng tư liệu hóa quyền QLSD đất và rừng của dân tộc người Mã Liềng, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Số lượng: 01 người
Yêu cầu chuyên môn: Tiến sĩ các ngành khối Lâm nghiệp, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về hoạt động nghiên cứu, đánh giá lâm nghiệp cộng đồng và xã hội.
Thời gian làm việc: Từ ngày 13/12/2021 đến 25/01/2022.
Địa điểm làm việc: Hà Nội, Quảng Bình

Continue reading “Tuyển chuyên gia tư vấn, góp ý đề cương báo cáo và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu xây dựng tư liệu hóa quyền QLSD đất và rừng của dân tộc người Mã Liềng, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình”